HUD (Head-Up Display)

Head-Up Display je prvok aktívnej bezpečnosti, ktorý zobrazuje všetky dôležité informácie (rýchlosť, smer navigácie a výstražné upozornenia) priamo do vodičovho zorného poľa. Informácie sú premietané priamo na čelné sklo, pričom nie je rozptylovaná vodičovho pozornosť. Virtuálny obrázok sa objaví približne dva metre od vodiča, nad koncom kapoty.

Read more

Regenerativní brzdění – rekuperace brzdné energie

Regenerativní brzdění umožňuje přeměnu mařené kinetické energie na takovou formu energie, kterou lze uchovat a později znovu využít. Nejčastěji bývá kinetická energie automobilu přeměňována na elektrickou a uchovávána např. v bateriích.

Read more