(Česky) Katalyzátor

Automobilový katalyzátor je zařízení snižující emise výfukových plynů, které vznikají díky nedokonalostem spalovacího procesu. Katalyzátor přeměňuje za pomoci chemických reakcí škodlivé látky na vodu, oxid uhličitý a další méně nebezpečné látky.

Read more

(Česky) EGT (Exhaust Gas Temperature)

EGT anglicky Exhaust Gas Temperature je označení pro čidlo teploty výfukových plynů. Dodržení správné teploty výfukových plynů je velice důležité pro korektní funkci katalyzátoru. Příliš nízká teplota nezaručuje dostatečné chemické reakce v katalyzátoru. Naopak příliš vysoká teplota zkracuje životnost katalyzátoru.

Read more