Mild Hybrid

Jako Mild Hybrid je označován hybridní automobil, u kterého se elektromotor na pohybu nikdy nepodílí sám. Elektromotor pouze pomáhá klasickému spalovacímu motoru při rozjezdu nebo při akceleraci automobilu.

Mild Hybrid je označení pro typ hybridního pohonu, u kterého je k pohonu kol po celou dobu jízdy využíván spalovací motor. Elektromotor pouze napomáhá ve vybraných situacích, např. při rozjezdu, nebo zrychlování. Není však možné, aby byl Mild Hybrid poháněn pouze samotnou elektřinou.

cs_mild_hybrid_001

Mild Hybrid bývá často zaměňován s Micro Hybridem. Micro Hybrid je však automobil, který je vybaven pouze systémem Start/Stop. Většinou se jedná o klasický sériový automobil, který dostal silnější startér, a který umožňuje šetření paliva prostřednictvím vypínání motoru např. na červené. Je nutné podotknout, že mnoho odborníků nepovažuje Mild a Micro Hybrid za skutečný hybrid. Úspory paliva u těchto Hybridů jsou minimální.

Hlavní přínos Mild Hybridů spočívá v možnosti vybavit vůz menším a úspornějším motorem, kterému v případě náhlé potřeby většího výkonu pomůže elektromotor. Díky takovému spojení lze, prakticky bez ztráty dynamicky, snížit reálnou spotřebu paliva. V souvislosti s Mild Hybridy však existuje ještě druhý přístup, který ovšem není motivován spotřebou, ale pouze zvýšením dynamiky, zpravidla už tak dost výkonného automobilu. Nyní je řeč o využití hybridního pohonu u limuzín a sportovních vozů.

Příklady Mild Hybridů: Mercedes-Benz S 400 Hybrid, Honda Insight, Honda Civic Hybrid, Honda Accord Hybrid, BMW ActiveHybrid 7,

cs_mild_hybrid_002


Foto/zdroj:
www.bmw.com, www.honda.com
Klíčová slova:
Hybrid, Hybridní pohon, Mild Hybrid