Audi side assist

Audi side assist je nový prvek aktivní bezpečnosti, který pomáhá řidiči při přejíždění z pruhu do pruhu. Systém vyhodnocuje situaci za vozidlem a vedle něj, v případě hrozícího střetu systém včas varuje řidiče.

Tento príspevok nie je dostupný v slovenskom jazyku. Dostupné jazyky sú: Čeština.