Mild Hybrid

Ako Mild Hybrid je označovaný hybridný automobil, u ktorého sa elektromotor na pohybe nikdy nezúčastňuje sám. Elektromotor iba pomáha klasickému spaľovaciemu motoru pri rozjazde alebo pri akcelerácii automobilu.

Mild Hybrid je označenie pre typ hybridného pohonu, u ktorého je na pohon kolies po celú dobu jazdy využívaný spaľovací motor. Elektromotor iba napomáha vo vybraných situáciách, napr. Pri rozjazde, alebo zrýchľovanie. Nie je však možné, aby bol Mild Hybrid poháňaný iba samotnú elektřinou.

cs_mild_hybrid_001

Mild Hybrid býva často zamieňaný s Micro Hybridom. Micro Hybrid je však automobil, ktorý je vybavený len systémom Start/Stop. Väčšinou sa jedná o klasický sériový automobil, ktorý dostal silnejší štartér, a ktorý umožňuje šetrenie paliva prostredníctvom vypínanie motora napr. Na červené. Je nutné podotknúť, že mnoho odborníkov nepovažuje Mild a Micro Hybrid za skutočný hybrid. Úspory paliva u týchto hybridov sú minimálne.

Hlavný prínos Mild hybridov spočíva v možnosti vybaviť vozidlo menším a úspornejším motorom, ktorému v prípade náhlej potreby väčšieho výkonu pomôže elektromotor. Vďaka takému spojenie možno, prakticky bez straty dynamicky, znížiť reálnu spotrebu paliva. V súvislosti s Mild Hybridy však existuje ešte druhý prístup, ktorý však nie je motivovaný spotrebou, ale iba zvýšením dynamiky, spravidla už tak dosť výkonného automobilu. Teraz je reč o využitie hybridného pohonu u limuzín a športových vozidiel.

Príklady Mild hybrid: Mercedes-Benz S 400 Hybrid, Honda Insight, Honda Civic Hybrid, Honda Accord Hybrid, BMW ActiveHybrid 7

cs_mild_hybrid_002


Foto/zdroj:
www.bmw.com, www.honda.com
Kľúčové slová:
Hybrid, Hybridní pohon, Mild Hybrid