Suchá hmotnosť

Suchá hmotnosť vozidla je hmotnosť vozidla bez prevádzkových náplní.

Definícia:
Suchá hmotnosť je hmotnosť samotného vozidla so štandardnou výbavou a bez prevádzkových náplní, tzn. bez paliva, mazivá, chladiacich kvapalín. Najčastejšie sa uvádza suchá hmotnosť u motocyklov, závodných áut alebo jednotlivých častí automobilu, napr. suchá hmotnosť prevodovky.

 

Vozidlo bez prevádzkových samozrejme nemožno prevádzkovať, preto sa jedná skôr o teoretickú veličinu. Niektorí výrobcovia motocyklov udávajú suchú hmotnosť bez akumulátora.

Ďalšie uvádzané základné hmotnosť sú: celková hmotnosť, pohotovostná hmotnosť, užitočná hmotnosť.