Akcelerace

Akcelerace je vektorová fyzikální veličina (udává jak změnu velikosti, tak i změnu směru). Českým ekvivalentem je slovo zrychlení.

Zrychlení (nebo-li akcelerace) charakterizuje pohyb tělesa, sděluje nám, jakým způsobem se mění jeho rychlost v čase. K obvyklému označení zrychlení slouží písmenko a.

Základní jednotkou akcelerace je metr/sekunda2. V motoristickém sportu se často setkáte s přepočtem základních jednotek na velikost tíhového zrychlení v literatuře označovaného písmenem g. Především u formule 1 můžete slyšet, že na pilota působilo přetížení 5g. Což v praxi znamená, že na pilota působilo zrychlení 5×9,81 [m/s2]. Laicky řečeno, v tom okamžiku měl pilot pocit, že váží 5× více.

Co jste nevěděli

Co je opakem akcelerace?
Opakem akcelerace (zrychlení) je decelerace (zpomalení). Tedy pohyb, při němž těleso ztrácí svoji konstantní rychlost, zpomaluje.

Jaké zrychlení má automobil, je-li a=1g?
Při zrychlení osobního automobilu 1g by musel automobil dosáhnout 100 km/hod (27,7 m/s) během 2,84 sekund, uvažujeme-li konstantní zrychlení.

Text: Jan Sajdl
Klíčová slova: jednotky si, jízdní výkony