Aerodynamika

Aerodynamika je věda zabývající se obtékáním (prouděním) vzduchu kolem těles. Obecně platí, že čím nižší je aerodynamický odpor vzduchu vozidla, tím hospodárnější je jeho provoz. Velikost aerodynamického odporu je charakterizována pomocí součinitele aerodynamického odporu vzduchu cx. Hodnota tohoto součinitele je měřítkem kvality tvarů vozu z hlediska obtékání jeho karoserie vzduchem. U moderních automobilů se tato hodnota pohybuje kolem 0,3.

Read more

MEB (Modularen Elektrifizierungsbaukasten)

MEB je označení nové modulární platformy koncernu Volkswagen, která je vyvíjená přímo pro použití v elektromobilech. Platforma MEB vychází ze známé platformy MQB, kterou dnes používají téměř všechny značky koncernu.

Read more