Aquaplaning (Akvaplaning)

Aquaplaning je pojem označující velmi nebezpečnou ztrátu kontaktu mezi pneumatikou a vozovkou. Při aquaplaningu se stává vozidlo neovladatelným a chová se jako na ledě.

K jevu zvanému aquaplaning dochází při vysokých rychlostech na mokré vozovce, zvláště pak při náhlém najetí do souvislé vrstvy vody např. ve vyjetých kolejích či loužích. Pneumatika nestačí odvádět pomocí drážek v dezénu vodu ležící na vozovce a před pneumatikou se proto tvoří tzv. vodní klín. Pokud zvýšíme rychlost vozidla nebo vzroste výška vodního sloupce, voda se dostane mezi pneumatiku a vozovku, tím vzniká aquaplaning. Pneumatika částečně jakoby plave na vodním povrchu. Kontaktní plocha mezi pneumatikou a vozovkou se může zmenšit natolik, že kola nebudou schopna přenést dostatečné podélné ani boční síly, vzniká nebezpečí smyku! O silových poměrech ve stopě pneumatiky si můžete přečíst v článku Kammova kružnice.

  Aquaplaning   

Co dělat při vzniku akvaplaninku?
Pokud již k aquaplaningu došlo, je třeba uvolnit plynový pedál, nebrzdit ani se nepokoušet zatáčet a počkat, až se obnoví kontakt pneumatiky s vozovkou. Při obnovení kontaktu musí být kola v přímém směru a nebrzděná
, jinak by mohlo dojít k roztočení vozidla vlivem rozdílných adhezních sil na jednotlivých kolech. Naštěstí zmiňovaný vodní klín způsobuje velké navýšení valivého odporu, proto vozidlo po ubrání plynu poměrně rychle zpomaluje.

Vznik aquaplaningu nejvíce ovlivňují tyto faktory: rychlost vozidla, výška vodního sloupce, hloubka dezénu, jeho tvar a tlak v pneumatikách. Následující obrázek ukazuje, jak se zmenšuje kontaktní plocha mezi pneumatikou a vozovkou s rostoucí rychlostí automobilu.

vznik aquaplaningu u nové pneumatiky při jízdě po vodním sloupci 5 mm

Další tabulka ukazuje vliv opotřebení pneumatik, resp. hloubky dezénu a rychlosti vozidla na velikost kontaktní plochy mezi pneumatikou a vozovkou.

Velikost kontaktní plochy mezi vozovkou a kolem má velký vliv na jízdní vlastnosti a délku brzdné dráhy. Malá hloubka dezénu tedy může v kritických situacích rozhodovat o nehodě! Délka brzdné dráhy u pneumatiky na hraně životnosti je dvojnásobná oproti brzdné dráze nové pneumatiky.

brzdná dráha na mokru (vrstva vody 1,5 mm)
zdroj: AutoBILD

brzdná dráha při silném dešti (vrstva vody 3,5 mm)
zdroj: AutoBILD

rychlost, při které vzniká akvaplanink (vrstva vody 3,5 mm)
zdroj: AutoBILD

Historie:
V roce 1962 učinili výzkumníci společnosti Dunlop zásadní objev, když poprvé identifikovali a popsali jev zvaný aquaplaning. Do té doby nebyl tento fyzikální jev znám. Na základě jeho objevení a nasimulování se v laboratořích společnosti Dunlop podařilo vyvinout první pneumatiky s typem běhounu, který odváděl vodu ze stopy směrem ven. Vznikla pneumatika Dunlop AquaJet, psal se rok 1964.

Víte, že …
Jak včas odhalit hrozící akvaplaning?

Buďte předvídavý, dávejte pozor na jakoukoliv hlubokou vodu, kaluže, koleje vyjeté kamiony, na strouhy napříč vozovkou po prudkém dešti. Sledujte stopy vašeho automobilu ve zpětném zrcátku. Čím jsou stopy po pneumatikách zřetelnější a trvanlivější, tím lépe. Pokud se ale rychle plní vodou a ztrácejí se, je třeba zpomalit. Samotný nástup akvaplaningu se projeví rázem do volantu. To je okamžik, kdy se dostal vodní klín mezi pneumatiku a vozovku. V tom okamžiku je rozhodně nebrzděte a netočte volantem. Nejlepší je povolit tlak na pedál plynu a sešlápnout spojku, aby se kola uvolnila. Vodní klín vás okamžitě začne zpomalovat a obnoví se kontakt kol, proto musí růstat v přímém směru a nebrzděná, jinak hrozí roztočení vozidla a smyk.

Jak poznám dobré „mokré“ pneumatiky, které nejlépe odolají akvaplaningu?
Kvalitní dezén do deště se laicky pozná podle masivních drážek ve vzorku. Tyto drážky odvádějí vodu ze stopy k jejím krajům.

Kolik vody odvede dezén pneumatiky při silném dešti?
Pneumatika formule 1 údajně odvede ze stopy pneumatiky do boku až 65 litrů vody za sekundu, u běžných pneumatik šíře 205 mm je to zhruba polovina, 35 litrů za sekundu každá! Pokud máte na vozidle ještě širší pneumatiky, musí jejich dezén odvádět ještě více vody. Z toho vyplívá, že širší pneumatiky jsou náchylnější na vznik aquaplaningu!


Foto:
www.sds.dk, www.rubbersa.com, www.dunloptyres­.co.uk
Klíčová slova:
pneumatiky, aquaplaining, akvaplaning