Atermické čelní sklo

Atermické čelní sklo, čili čelní sklo s reflexní vrstvou, přispívá ke snížení teploty uvnitř vozu. Mezi dvě vrstvy lepeného čelního skla je vložená velmi tenká metalická fólie. Díky této fólii se odráží infračervená složka slunečního záření. Tato neviditelná složka slunečního záření způsobuje ohřívání těles, především cestujících na předních sedadlech a přístrojové desky.

Anglické pojmenování je Athermic windscreen. Tenká metalická folie oxidu kovu, o tloušťce několika desítek nanometrů, je umístěna mezi vrstvami skla. Díky této tenké metalické vrstvě se odráží až 30 % sluneční energie dopadající na čelní sklo. U klasického čelního skla se odráží pouze 6 %. Odfiltrováním části infračervené složky dopadajícího světla dochází ke snížení teploty v přední části vozu cca. o 6 °C, snížení teploty přístrojové desky o cca. 30 °C a samozřejmě se také zkracuje doba pro vyhlazení kabiny při použití klimatizace.

 

Princip:

Sluneční záření se skládá ze tří složek:
ultrafialové záření (o vlnové délce v rozmezí 280 až 380 nm) způsobuje opotřebení organických materiálů použitých při výrobě jednotlivých součástí interiéru vozu
viditelné záření (o vlnové délce v rozmezí 380 až 780 nm) je záření vnímané lidským okem, u skel je důležitá jeho maximální propustnost
infračervené záření (o vlnové délce v rozmezí 780 až 2500 nm) je zdrojem tepelné energie

 

Právě infračervené záření způsobující zahřívání interiéru, proto je nutné jej co nejvíce omezit. Existují dva způsoby řešení:
maximální absorpce infračerveného záření – princip tónovaných a zatemněných skel
maximální odraz infračerveného záření – princip atermických reflexních skel

 
Klíčová slova:
čelní, sklo, atermické, reflexní, vrstva, infračervené, záření, odraz, athermic, windscreen