Parkpilot

Parkpilot je označení systému, který ulehčuje řidiči manévrování s automobilem v omezených prostorách, např. při parkování. Stručně řečeno, jedná se o zařízení, které řidiče pomocí akustických signálů informuje o vzdálenosti za vozidlem. Název Parkpilot pro tento systém používá především automobilka Volkswagen. Čeští řidiči znají zmíněné zařízení spíše pod názvem couvací nebo parkovací senzory.

Parkpilot je pojem používaný pro parkovacího asistenta, chcete-li couvací senzory. K automatické aktivaci Parkpilota dochází po zařazení zpátečky. Čidla umístěná v nárazníku začnou snímat vzdálenost od překážky a upozorňují akustickým signálem na zkracující se vzdálenost od např. vzadu stojícího vozidla. Stejně jako se zkracuje vzdálenost obou vozidel, zkracuje se i interval varovných tónů. Při minimální vzdálenosti Parkpilot drží nepřetržitý tón.


 

 

princip couvacích senzorů

 

Některé automobily jsou vybaveny těmito čidly i vpředu. V tom případě je varovný signál rozlišen do dvou různých tónů. Existuje i možnost zobrazování situace kolem vozidla a vzdálenosti na displeji palubní desky.


 

 

Základními prvky parkovacího systému jsou ultrazvukové senzory umístěné v zadním nebo i v předním nárazníku. Přítomnost senzorů je velice nenápadná, vnější strana senzorů nebývá větší než 10 mm a je možné je lakovat v barvě vozu. Senzor kontroluje prostor do vzdálenosti cca 150 cm.

Princip

Systém využívá principu sonaru. Senzory vysílají ultrazvukový signál o kmitočtu 40 kHz, na základě analýzy odrazených vln řídící jednotka vyhodnocuje skutečnou vzdálenost nejbližší překážky. Vzdálenost od překážky počítá řídící jednotka z informací nejméně dvou senzorů pomocí tzv. triangulace.

princip vyhodnocování  signálu  parkovacích senzorů

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.boschparkpi­lot.be, www.volkswagen.de
Klíčová slova:
couvací senzory, parkovací senzory, Parkpilot, Park Assist, parkovací asistent, couvací asistent