Adaptivní brzdová světla

Rozblikání brzdových světel při nouzovém brzdění včas varuje vzadu jedoucího řidiče před krizovou situací.

Adaptivní brzdová světla fungují ve dvou režimech. Kromě klasické funkce brzdových světel mají navíc ještě režim krizového brzdění, při kterém se intenzivně rozblikají. Brzdová světla s touto funkcí jsou tedy vlastně prvkem aktivní bezpečnosti. Cílem této funkce je včasné varování vzadu jedoucích řidičů před hrozící krizovou situací.

Funkce:
Při prudkém brzdění v rychlostech nad 60 km/h začnou brzdová světla automaticky blikat, což je varovný signál pro ostatní řidiče. Pokud vozidlo úplně zastaví, brzdová světla přestanou blikat a zapnou se varovná světla. Při opětovném rozjezdu se varovná světla automaticky vypnou.

Text: Jan Sajdl
Foto: www.bmw.com
Klíčová slova:
adaptivní brzdová světla, dynamic braking lights, dual-stage brake, nouzové brzdění, emergency braking, sudden stops