EGT (Exhaust Gas Temperature)

EGT anglicky Exhaust Gas Temperature je označení pro čidlo teploty výfukových plynů. Dodržení správné teploty výfukových plynů je velice důležité pro korektní funkci katalyzátoru. Příliš nízká teplota nezaručuje dostatečné chemické reakce v katalyzátoru. Naopak příliš vysoká teplota zkracuje životnost katalyzátoru.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.rodmachado.com
Klíčová slova:
EGT, teplotní čidlo, výfuk, čidlo teploty výfukových plynů, katalyzátor