EGT (Exhaust Gas Temperature)

EGT anglicky Exhaust Gas Temperature je označení pro čidlo teploty výfukových plynů. Dodržení správné teploty výfukových plynů je velice důležité pro korektní funkci katalyzátoru. Příliš nízká teplota nezaručuje dostatečné chemické reakce v katalyzátoru. Naopak příliš vysoká teplota zkracuje životnost katalyzátoru.

Read more