Evropská dohoda AETR

AETR je zkratka označující evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě.

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) byla sepsána 1.7. 1970 v Ženevě. V roce 1976 se stala závaznou i pro Československou socialistickou republiku. AETR vyšla v naší sbírce zákonů ve vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí pod č. 108/1976 Sb. a od roku 1976 byla několikrát novelizována. Vyhláška definuje pojmy jako: vozidlo, motorové vozidlo, doba řízení, přerušení, doba odpočinku, oddych apod.

 


 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.niot.net
Klíčová slova:
evropská dohoda AETR