Brzdová kapalina

Brzdová kapalina slouží k přenosu a rozvodu brzdné síly od pedálu ke kolům.

Nejdůležitějším úkolem brzdové kapaliny je přenášet brzdnou sílu od hlavního brzdového válce k brzdovým mechanismům jednotlivých kol. V neposlední řadě brzdová kapalina maže a chrání před korozí jednotlivé části hydrauliky. Brzdová kapalina je velmi zatěžovanou součástí brzdového systému, jsou na ní kladeny vysoké nároky, především na konstantní viskozitu a co nejvyšší bod varu, aby se zabránilo vzniku parních bublin.

Jak dlouho vydrží brzdová kapalina?
Brzdová kapalina stárne a dalo by se říci, že podléhá opotřebení. Časem totiž klesá její bod varu, především díky zvyšujícímu se obsahu vody v brzdové kapalině a také díky nečistotám. Je doporučeno provádět kontrolu brzdové kapaliny každý rok, nejpozději po dvou letech. Autoservis podle přesného měření určí bod varu Vaší brzdové kapaliny a podle toho provede případnou výměnu.


Obsahuje brzdová kapalina vodu?
Běžně používané kapaliny s označením DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1 na glykolové bázi, jsou hygroskopické. To znamená, že svému okolí odebírají vlhkost. Voda do systému proniká především díky netěsnosti celého systému. Obsah vody v brzdové kapalině tedy časem stoupá, a tím klesá její bod varu. Při provozu pak vlivem zahřívání některých částí brzdové soustavy dochází ke vzniku parních bublin. Parní bubliny jsou, na rozdíl od brzdové kapaliny stlačitelné, a dochází tak k podobnému efektu jako u zavzdušněných brzd. Brzdový účinek klesá, může být nerovnoměrný a brzdový pedál jde až k podlaze. V extrémních případech může dojít až k prošlápnutí pedálu na podlahu bez brzdného účinku. Vysoký obsah vody navíc vede ke korozi a snižuje viskozitu.

Vyplatí se výměna a kontrola brzdové kapaliny?
V první řadě nemůžeme pominout bezpečnostní riziko! Za druhé si uvědomme, že dnešní automobily jsou vybaveny celou řadou elektro-hydraulických systémů, počínaje ABS přes brzdové asistenty a u systém ESP konče. Tato zařízení jsou často náchylná na kvalitu brzdové kapaliny a především na její viskozitu. Voda v brzdové soustavě nejen způsobuje větší opotřebení hydraulických částí a korozi, ale také snižuje viskozitu brzdové kapaliny, čímž může dojít k selhání celého systému při kritických situacích.

Doba výměn brzdové kapaliny v domácích podmínkách je dávno pryč! Dnes je třeba nechat výměnu brzdové kapaliny na odborném servisu. Výměna brzdové kapaliny v dnešních automobilech vyžaduje nejen odborné znalosti, ale také celou řadu diagnostických přístrojů a speciálních nářadí.

 

Foto/zdroj: archiv
Klíčová slova:
brzdová kapalina, obsah vody v brzdové kapalině, DOT, brzdová kapalina je hygroskopická, brzdy