Multikolizní brzda – MKB

Multikolizní brzda je prvek aktivní bezpečnosti, zabraňující dalším střetům po nehodě, kdy se vůz může dostat např. do protisměru.

Podle statistik se prakticky každá čtvrtá nehoda se zraněním osob stává vícenásobnou kolizí. To znamená, že po prvním nárazu následují další! Vůz totiž není po prvním nárazu pod plnou kontrolou řidiče a může tak např. vybočit do protisměru, narazit do stromu nebo smést chodce.

Multikolizní brzda sice působí až po vzniku nehody, přesto je třeba ji považovat spíše za prvek aktivní bezpečnosti. Jejím primárním cílem je totiž, zabránit případné další nehodě způsobené nekontrolovatelným pohybem vozidla po prvním střetu. Situace při druhém nárazu může být o to horší, že při druhém střetu již nefungují bezpečnostní prvky jako airbagy nebo předpínače bezpečnostních pásů.

Funkce multikolizní brzdy je prostá: pokud u vozidla vybaveného multikolizní brzdou dojde k nehodě, při které je aktivovaný jeden z airbagů řidiče či spolujezdce, vozidlo začne automaticky brzdit! Jiné zdroje uvádějí, jako příčinu aktivace MKB současné vyhodnocení nárazu od dvou nezávislých senzorů. Což je ale v praxi to samé, jelikož i aktivace airbagu vyžaduje jistotu dvou senzorů. Následně vozidlo začne brzdit se zpomalením 0,6 g, které trvá až do rychlosti 10 km/h. Automatické brzdění nastává i v případě, že řidič nemá sešlápnutý brzdový pedál.

Video:

Řízené snížení rychlosti probíhá v součinnosti dalších jízdních systémů (ESC, ABS, rozložení brzdného tlaku), které pomáhají udržet vozidlo stabilizované a brání mu ve vybočení z jeho jízdního pruhu. Řidič přitom může kdykoliv znovu převzít kontrolu nad vozidlem tím, že přidá plyn nebo naopak začne sám intenzivně brzdit. Multikolizní brzda omezuje riziko vícenásobných kolizí, resp. snižuje se rychlost a tedy i následky případné další kolize.

Signalizace
V případě, že dojde k aktivaci funkce multikolizního brždění, dojde k rozsvícení brzdových světel, která trvale blikají. Po dobrzdění vozidla se automaticky rozsvítí varovná světla. Řidič vozidla je o aktivaci funkce MKB informován zprávou na displeji sdruženého panelu přístrojů a rozsvícením kontrolky ESC/ASR.

Německý automotoklub ADAC ocenil multikolizní brzdu, vyvinutou koncernem VW, jako přínosnou inovaci v oblasti bezpečnosti vozidel. Podle odhadů by stoprocentní nasazení tohoto bezpečnostního prvku v Evropě snížilo počet smrtelných úrazů o 8% a počet vážných zranění o 4%.

Foto/zdroj: www.skoda-auto.cz
Klíčová slova:
aktivní bezpečnost, multikolizní brzda, brzdná dráha, bezpečnost