Multikolízna brzda

Multikolizní brzda je prvek aktivní bezpečnosti, zabraňující dalším střetům po nehodě, kdy se vůz může dostat např. do protisměru.

Podľa štatistík sa prakticky každá štvrtá nehoda so zranením osôb stáva viacnásobnú kolízií. To znamená, že po prvom náraze nasledujú ďalšie! Vozidlo totiž nie je po prvom náraze pod plnou kontrolou vodiča a môže tak napr. Vybočiť do protismeru, naraziť do stromu alebo zmiesť chodca.

Multikolízna brzda síce pôsobí až po vzniku nehody, napriek tomu je treba ju považovať skôr za prvok aktívnej bezpečnosti. Jej primárnym cieľom je totiž, zabrániť prípadnej ďalšej nehode spôsobenej nekontrolovateľným pohybom vozidla po prvom strete. Situácie pri druhom náraze môže byť o to horšie, že pri druhom strete už nefungujú bezpečnostné prvky ako airbagy alebo napínače bezpečnostných pásov.

Funkcia multikolizní brzdy je prostá: pokiaľ u vozidla vybaveného multikolizní brzdou dôjde k nehode, pri ktorej je aktivovaný jeden z airbagov vodiča či spolujazdca, vozidlo začne automaticky brzdiť! Iné zdroje uvádzajú, ako príčinu aktivácia MKB súčasnej vyhodnotenie nárazu od dvoch nezávislých senzorov. Čo je ale v praxi to isté, pretože aj aktivácia airbagu vyžaduje istotu dvoch senzorov. Následne vozidlo začne brzdiť so spomalením 0,6 g, ktoré trvá až do rýchlosti 10 km/h. Automatické brzdenie nastáva aj v prípade, že vodič nemá zošliapnutý brzdový pedál.

Video:

Riadené zníženie rýchlosti prebieha v súčinnosti ďalších jazdných systémov (ESC, ABS, rozloženie brzdného tlaku), ktoré pomáhajú udržať vozidlo stabilizované a bráni mu vo vybočení z jeho jazdného pruhu. Vodič pritom môže kedykoľvek znovu prevziať kontrolu nad vozidlom tým, že pridá plyn alebo naopak začne sám intenzívne brzdiť. Multikolizní brzda obmedzuje riziko viacnásobných kolízií, resp. znižuje sa rýchlosť a teda aj následky prípadné ďalšie kolízie.

Signalizácia
V prípade, že dôjde k aktivácii funkcie multikolizního brzdenie, dôjde k rozsvieteniu brzdových svetiel, ktorá trvalo blikajú. Po dobrzdění vozidla sa automaticky rozsvietia výstražné svetlá. Vodič vozidla je o aktivácii funkcie MKB informovaný správou na displeji združeného panelu prístrojov a rozsvietením kontrolky ESC/ASR.

Nemecký automotoklub ADAC ocenil multikolizní brzdu, vyvinutú koncernom VW, ako prínosnú inováciu v oblasti bezpečnosti vozidiel. Podľa odhadov by stopercentné nasadenie tohto bezpečnostného prvku v Európe znížilo počet smrteľných úrazov o 8% a počet vážnych zranení o 4%.


Foto/zdroj:
www.skoda-auto.cz
Klíčová slova:
aktívna bezpečnosť, multikolízna brzda, brzdná dráha