Oxid uhličitý CO2

Oxid uhličitý sa stal synonymom pre ekologickosť automobilovej dopravy. V posledných rokoch však CO2 dostal len negatívnu nálepku. Pritom ide o netoxický, inertný plyn bez farby, chuti a zápachu. CO2 je bežnou súčasťou nášho života. Vzniká reakciou uhlíka s kyslíkom, napríklad v procese nazývanom spaľovanie, ale aj pri bežnom ľudskom dýchaní… Čo o ňom viete?

Read more

Remote parking pilot

Remote parking pilot je ďalší z radu elektronických pomocníkov, ktorý by mal uľahčovať vodičom život v preplnených uliciach. Tento systém umožňuje zaparkovať vozidlo pomocou mobilnej aplikácie, bez toho, aby vo vnútri vozidla sedel vodič.

Read more