Výpočet emisií CO2

Množství oxidu uhličitého, které vozidlo vypouští do ovzduší je přímo úměrné množství paliva, které při tom spotřebuje a obsahu uhlíku v daném typu paliva.

Emisie výfukových plynov, najmä potom emisie oxidu uhličitého sú jedným z hlavných tém súčasnosti. Hoci sa jedná o celkom kontroverznú a obsiahle téma, základný výpočet množstva CO2, ktoré vozidlo vypúšťa je vcelku jednoduchý. Všetko závisí na spotrebe paliva a množstva uhlíka obsiahnutom v danom druhu paliva.

Emisie oxidu uhličitého (CO2) sa udávajú v gramoch na jeden kilometer s kombinovanú spotrebu určenú podľa meracieho cyklu WLTP. Zjednodušený výpočet môže znieť:

  cs_emise_CO2_vypocet_001

 

druh paliva množstvo oxidu uhličitého vzniknutého pri spálení 1 litra paliva [g]
nafta 2640
benzín 2390
LPG 1660
CNG 2666

Kompletný opis metodiky výpočtu možno nájsť napríklad na stránkach Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia EPA.

Výpočet emisií CO2 pre naftový motor:
1 liter nafty váži 835 gramov, obsahuje 86,2% uhlíka, čo zodpovedá 720 gramom uhlíka v každom litri nafty. Pre spálenie 1 litra nafty je potrebné 1920 gramov kyslíka. Vzniknutý oxid uhličitý sa teda rovná súčtu 720 gramov uhlíka a 1920 gramov kyslíka. Čo je 2640 gramov CO2 z jedného spáleného litra nafty.
Príklad:
pri priemernej spotrebe 5 litrov na 100 km bude emisie CO2
5 x 2640/100 = 132 gramov CO2 na kilometer

 

Výpočet emisií CO2 pre benzínový motor:
1 liter benzínu váži 750 gramov, obsahuje 87% uhlíka, čo zodpovedá 652 gramom uhlíka v každom litri benzínu. Pre spálenie 1 litra benzínu je potrebné 1740 gramov kyslíka. Vzniknutý oxid uhličitý sa teda rovná súčtu 652 gramov uhlíka a 1740 gramov kyslíka. Čo je 2392 gramov CO2 z jedného spáleného litra benzínu.

Príklad:
pri priemernej spotrebe 5 litrov na 100 km bude emisie CO2
5 x 2392 / 100 = 120 gramov CO2 na kilometer

 

Výpočet emisií CO2 pre na pohon LPG:
1 liter LPG váži 550 gramov, obsahuje 82,5% uhlíka, čo zodpovedá 454 gramom uhlíka v každom litri LPG. Pre spálenie 1 litra LPG treba 1211 gramov kyslíka. Vzniknutý oxid uhličitý sa teda rovná súčtu 454 gramov uhlíka a 1211 gramov kyslíka. Čo je 1665 gramov CO2 z jedného spáleného litra skvapalneného ropného plyna.

Príklad:
pri priemernej spotrebe 5 litrov na 100 km bude emisie CO2
5 x 1665 / 100 = 83 gramov CO2 na kilometer

 

Výpočet emisií CO2 pre pohon na CNG vo variante High:
1 kilogram CNG obsahuje 72,7% uhlíka, čo zodpovedá 727 gramom uhlíka v každom kilogramu CNG. Pre spálenie 1 kilogramu CNG je potrebné 1939 gramov kyslíka. Vzniknutý oxid uhličitý sa teda rovná súčtu 727 gramov uhlíka a 1939 gramov kyslíka. Čo je 2666 gramov CO2 z jedného spáleného kilogramu skvapalneného zemného plynu.

Príklad:cs_oznaceni-cng
pri priemernej spotrebe 4 kilogramov na 100 km bude emisie CO2
4 x 2666 / 100 = 106,6 gramov CO2 na kilometr

Foto / zdroj: www.mfe.govt.nz, www.ecoscore.be,  https://wltpfacts.eu/
Kľúčové slová: emisie, CO2, oxid uhličitý