Zemný plyn

Zemní plyn je vysoce výhřevný přírodní plyn bez barvy, chuti a zápachu s výbornými užitnými vlastnostmi. Jeho hlavní složkou je methan a ethan.

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn. Má vysokú výhrevnosť, je bez farby a zápachu. Z týchto dôvodov je pre distribúciu do zemného plynu pridávaný zapáchajúci plyn (napr. Etylmerkaptán), tento proces sa nazýva odorizácia. Zdroje zemného plynu sa nachádzajú v podzemí buď samostatne, alebo spoločne s ropou. Hoci sa jedná o fosílne palivo, zemný plyn je považovaný za ekologické palivo. Produkované spaliny neobsahujú prakticky žiadne tuhé látky (popolček), ani oxidy síry, a aj obsah ostatných škodlivých látok (napr. CO, NOx) je výrazne nižšia ako u ostatných palív.

cs_zemni_plyn

Zemný plyn sa pre pohon motorových vozidiel používa v stlačenom stave ako tzv. CNG.

Foto: archív
Kľúčové slová:
palivo, zemný plyn