Zemní plyn

Zemní plyn je vysoce výhřevný přírodní plyn bez barvy, chuti a zápachu s výbornými užitnými vlastnostmi. Jeho hlavní složkou je methan a ethan.

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn. Má vysokou výhřevnost, je bez barvy a zápachu. Z těchto důvodů je pro distribuci do zemního plynu přidáván zapáchající plyn (např. ethyl-merkaptan), tento proces se nazývá odorizace. Zdroje zemního plynu se nacházejí v podzemí buď samostatně, nebo společně s ropou. Přestože se jedná o fosilní palivo, zemní plyn je považován za ekologické palivo. Produkované spaliny neobsahují prakticky žádné tuhé látky (popílek), ani oxidy síry, a i obsah ostatních škodlivých látek (např. CO, NOx) je výrazně nižší než u ostatních paliv. 

cs_zemni_plyn

Zemní plyn se pro pohon motorových vozidel používá ve stlačeném stavu jako tzv. CNG.


Foto: archiv
Klíčová slova: palivo, zemní plyn