Letecký petrolej

Letecký petrolej je nejrozšířenější letecké palivo, používané pro proudové (tryskové) motory. Ve světě je používán především petrolej označený jako JET A-1.

Letecký petrolej je nejrozšířenější letecké palivo, používané pro moderní proudové motory. Oproti pístovým spalovacím motorům probíhá u proudových motorů spalování odlišně. V proudových motorech musí palivo hořet kontinuálně, nesmí dojít ke zhasnutí plamene a nelze připustit technickou poruchu letadla způsobenou nevyhovující kvalitou paliva. Z těchto důvodů se pracuje s velkým přebytkem vzduchu a vysoce kvalitním palivem.

Letecký petrolej, často nesprávně nazývaný kerosin, podléhá z hlediska kvality přísným kontrolám. Posuzuje se čistota paliva, nízkoteplotní a těkavé vlastnosti, kontaminace nežádoucími příměsmi a stabilita paliva. Každá vyrobená šarže leteckého petroleje musí být opatřena certifikátem potvrzujícím splnění normy. Tato norma, které je společná pro civilní a vojenský sektor, se nazývá AFQRJOS (Aviation Fuel Requirements for Jointly Operated Systems). Takto připravený a zkontrolovaný letecký petrolej je označen jako JET A – 1.

Do leteckého petroleje se pro zlepšení jeho užitných vlastností přidávají také vhodná aditiva. V rafinérii je to především antioxidant a antistatická přísada, dále se používají především antikorozní a mazivostní přísady a protivymrazovací kapaliny.

Historie

Petrolej byl poprvé připraven Abrahamem Gesnerem roku 1846. Petrolej byl používán v lampách tzv. petrolejkách, pak jej vystřídaly bezpečnější elektrické svítilny. V současnosti je používán v tryskových letadlech. Druh petroleje známý jako RP-1 spalovaný s kapalným kyslíkem se používá jako raketové palivo.

Co jste možná nevěděli

Velká dopravní letadla vezou i několik desítek litrů tohoto paliva. Obří letadla až 100.000 litrů.

Petrolej se získává z ropy frakční destilací při 150 °C a 275 °C.

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
http://academic­.csuohio.edu
Klíčová slova:
palivo, letecký motor, letecké palivo, motor, petrolej, kerosin