Panhardská tyč

Panhardská tyč slouží k příčnému vedení tuhé nápravy. Dnes se s ní setkáte především u lehkých nákladních automobilů a terénních vozidel.

K odpružení tuhých náprav osobních automobilů a lehkých nákladních automobilů se v dnešní době téměř výlučně používají vinuté pružiny. Vinuté pružiny nahradily dříve používaná listová pera, jejichž nepostradatelnou funkcí bylo také boční vedení nápravy. Vinutá pružina však nemá žádné boční vedení, čili nepřenese téměř žádné příčné ani podélné síly, pouze osové. K podélnému vedení tuhé nápravy s vinutými pružinami slouží dvě nebo čtyři ramena. V příčném směru je vedení zajištěno příčným ramenem tzv. Panhardskou chceteli Panhardovou tyčí.

Princip funkce:
Na schématu je znázorněna funkce Panhardské tyče při svislých pohybech karoserie, resp. tuhé nápravy. Z obrázku je patrné, že při propružení vozidla dochází vlivem působení Panhardské tyče k bočnímu posuvu tuhé nápravy. S tímto pohybem je spojeno boční kmitání nástavby, které zhoršuje pohodlí posádky. Z těchto důvodů musí být poloha Panhardské tyče nejlépe vodorovná a samotná tyč by měla být co nejdelší. Tím se minimalizuje boční posuv v ose „y“.

 

Historie:
Název Panhardská tyč vznikl podle jména jedné francouzské automobilky, která toto řešení ve dvacátých letech minulého století použila jako první.


Foto:
www.carcraft.com, www.autolexicon.net
Klíčová slova:
Panhardská tyč, tuhá zadní náprava, příčná stabilita nápravy