Parabolový reflektor s optikou na skle

Parabolový reflektor s optikou na skle je klasický světlomet s parabolickou odrazovou plochou.

Parabolový světlomet má pravidelnou paraboloidní odrazovou plochu. Světelným zdrojem je nejčastěji halogenová žárovka umístěná v okolí ohniska paraboloidu. Odražené paprsky vycházející z takového reflektoru jsou paralelní (rovnoběžné).

  

 

 

schéma parabolového reflektoru s optikou na skle