EWB (Electronic Wedge Brake)

Zkratka EWB označuje nový typ kotoučových brzd vyvinutý společností Siemens VDO. Společnost Siemens VDO věří, že nová klínová brzda EWB nahradí stávající hydraulické systémy.

Zkratka EWB vznikla z anglických slov Electronic Wedge Brake čili elektronická klínová brzda. Společnost Siemens VDO představila první funkční vzorek v roce 2005. Již první testy ukázaly, že EWB má mnohem větší účinnost, kratší reakční časy a ve srovnání s hydraulickou brzdou má tím pádem i kratší brzdnou dráhu.

Princip:

Klínová brzda sama o sobě není nic nového, klínové brzdy se používaly již pro brzdění kočárů. Inženýři Siemens VDO tento princip pouze znovu využili a zdokonalili. Ocelové klíny jsou vtlačovány mezi třmen a brzdové destičky. Ovládání klínových prvků funguje bez hydraulických mechanismů pouze pomocí rychlých krokových elektromotorů. Každé kolo má vlastní řídicí jednotku. Při sešlápnutí brzdového pedálu dojde k aktivaci elektromotorů, které tlačí destičku s brzdovým obložením mezi třměn a kotouč. Otáčením kola, díky třecí síle, je brzdová destička ještě více tlačena na kotouč. Čím rychleji se kolo točí, tím více se zvyšuje brzdná síla na kotouč. Proto EWB potřebuje mnohem méně energie než současné hydraulické systémy.


1 – brzdový třmen, 2 – brzdový kotouč, 3 – brzdové obložení, 4 – elektromotor, 5 – mechanismus klínu

Takto uspořádaná brzdová soustava BBW (brake-by-wire), chcete-li brzdy po drátě, umožňuje brzdění každého kola samostatně. Každé kolo má vlastní řídicí jednotku, která dokáže plynule regulovat brzdnou sílu. BBW nahrazuje tedy ABS i ESP. Ze systému mizí hydraulická část i posilovač, brzdová soustava je tím lehčí. Především v oblasti kol, kde brzda patří mezi tzv. neodpružené hmoty, je každé snížení přínosem. Velké neodpružené hmoty se negativně projevují na jízdních vlastnostech, komfortu a životnosti.Text: Jan Sajdl
Foto:
Siemens VDO, www.horsepower­sports.com
Klíčová slova:
EWB, klínová brzda, brzdy