EuroRAP (European Road Assessment Programme)

EuroRAP je nezisková organizace zaměřená na systematické monitorování a hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací v Evropě. Jedná se o jakousi obdobu evropského spotřebitelského testu EuroNCAP. V budoucnu má vzniknout mapa hodnotící bezpečnost silnice pomocí hvězdiček, podobně jako u testů EuroNCAP.

EuroRAP je nezisková iniciativa evropských automotoklubů podporovaná a sponzorovaná řadou významných společností a institucí (EU, FIA, ACEA, Toyota Motor Europe, …). Činnost společnosti EuroRAP je zaměřená na systematické monitorování a hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací. Výsledným produktem je pak mapa rizikovosti pozemních komunikací vytvořená na základě oficiálních statistik nehodovosti a analýz příčin. Protokoly vytvořené společností EuroRAP zároveň navrhují nápravná opatření. Výhodou těchto dokumentů je možnost mezinárodního porovnání kvality silniční infrastruktury díky jednotné metodice zpracování.


 Hlavními činnostmi společnosti EuroRAP v ČR je především zpracovávání rizikových map České Republiky a jejich pravidelná aktualizace, provádění a vyhodnocování silničních inspekcí, stanovení hvězdičkového ohodnocení pozemních komunikací a návrhy zlepšující bezpečnost v konkrétních lokalitách. V budoucnu vzniknou mapy ohvězdičkovaných silnic pomáhající ve snadné orientaci řidičů v kvalitě jednotlivých silnic.

Mapa rizikovosti českých silnic je veřejně přístupná na internetových stránkách www.eurorap.org.


Foto:
www.eurorap.org
Klíčová slova:
EuroRAP, test silnic, ohvězdičkované silnice, bezpečnost silnic