Dvouokruhová brzdová soustava

Podle zákonných předpisů musí být každý automobil vybaven dvěma nezávislými brzdovými okruhy. Jinými slovy, když selže jeden brzdový okruh, vozidlo lze zastavil pomocí zbylého.

Dvouokruhová brzdová soustava (anglicky – dual circuit brake system) musí splňovat požadavek nouzového brzdění. To znamená, že při poruše jednoho brzdového okruhu musí stále fungovat druhý okruh. Existuje mnoho možných druhů zapojení a zdvojení brzdových okruhů.

a/ standardní zapojení TT – v každém okruhu je brzděna jedna náprava

b/ diagonální zapojení K – v každém okruhu je brzděno jedno přední a jedno zadní kolo (vždy diagonálně)

c/ zapojení HT – jeden okruh brzdí přední a zadní nápravu, druhý okruh ovládá jen přední nápravu


d/ zapojení LL – každý okruh brzdí přední nápravu a jedno zadní kolo

e/ zapojení HH – každý okruh brzdí všechna kola


 

Text: Jan Sajdl
Foto:
autolexicon.net
Klíčová slova:
brzdy, dvouokruhová brzda, brzdová soustava, dvouokruhové brzdy