Palivový filtr

Palivový filtr chrání spalovací motor před průnikem nečistot, pevných částic a také vody. Filtrace bývá z pravidla vícestupňová. K první filtraci dochází ještě před vstupem do palivového čerpadla, následuje hlavní palivový filtr a filtrační sítko před vysokotlakým palivovým čerpadlem či vstřikovači.

Čistota a kvalita paliv je pečlivě sledována výrobci, dodavateli i kontrolními úřady. Prodávané palivo musí vyhovovat vlastnostem, které jsou definovány normou. Přesto se do paliva během přepravy a skladování mohou dostat různé nečistoty a vznikat usazeniny. Žádné načerpané palivo tedy není 100% čisté, proto je potřeba palivo před vstupem do palivového vedení filtrovat. Zejména moderní spalovací motory vybavené vysokotlakými systémy vstřikování paliva jsou velmi citlivé na jakékoliv nečistoty v systému.

Aby mohl filtr dobře plnit svou roli, nesmí být zanesený ani poškozený! Zanesený či poškozený filtr může vozidlu a jeho motoru dokonce ublížit. Pokud řidič pozoruje některý z následujících typických příznaků zanešeného palivového filtru, neměl by výměnu palivového filtru odkládat.

Jak poznat ucpaný palivový filtr?

  • palivový filtr lze zkontrolovat vizuálně, to platí spíše u starších typů vozidel
  • projevují se špatné studené i teplé starty motoru, které nemusí být pouze otázkou slabé autobaterie
  • motor může zhasínat při volnoběhu
  • nepravidelný chod motoru může mít rovněž příčinu v ucpaném palivovém filtru
  • citelná ztráta výkonu při akceleraci či jízdě do kopce
  • skokové navýšení spotřeby paliva, spotřeba u vozidla se zanešeným palivovým filtrem může vzrůst i dvojnásobně
  • elektronika hlásí potíže s palivovým čerpadlem

Obecně lze tedy shrnout: ucpaný palivový filtr způsobuje, že motor v daném okamžiku nedostává dostatečné množství paliva, které by potřeboval. Z toho důvodu ve stavech vyžadujících více paliva ztrácí motor výkon a jeho chod je nepravidelný.

V případě, že řidič ignoruje zmiňované projevy ucpaného palivového filtru, může v krajním případě vše skončit úplným ucpáním přívodu paliva či průnikem nečistot do vstřikovačů a jejich poškozením. Výsledkem zanedbání výměny palivového filtru je tedy nepojízdné vozidlo.

Konstrukce palivového filtru:

Palivová filtrační soustava se obvykle skládá z předřazeného hrubého filtru, který bývá umístěn v nádrži před palivovým čerpadlem. Dále pak z hlavního filtru, který bývá umístěn v motorovém prostoru (někdy i na spodu vozidla). Posledním členem umístěným před vysokotlakým čerpadlem bývá filtrační sítko.

Obecně platí, že hlavní částí každého palivového filtru je filtrační vložka, která je umístěna buď ve vlastním kovovém pouzdru (tzv. Spin-on), nebo častěji je integrována do pouzdra v konstrukci palivového vedení (tzv. Cartridge). Filtrační vložka musí být schopna zachycovat části velikosti několika mikronů.

Filtrační vložka je vyrobena ze speciálního papíru na bázi netkaných textilií (Melt-blown) a syntetických vláken. Jelikož zejména filtry pro naftové motory musí rovněž umět odlučovat vodu, je filtrační materiál hydrofobní. Kvůli odlučování vody z nafty obsahuje palivový filtr i kontejner na odloučenou vodu s vypouštěcím ventilem.

 

Filtrační systém pro vznětové motory je obecně náročnější na údržbu i konstrukci. Nejen že nafta bývá více znečištěna a je nutné z nafty odloučit obsaženou vodu, ale rovněž nafta obsahuje parafíny. Parafíny obsažené v naftě způsobují její tuhnutí při nízkých teplotách. S toho důvodu jsou některé palivové systémy vznětových motorů vybaveny předehříváním paliva.

Jak vybrat vhodný palivový filtr?

Vybrat vhodný palivový filtr není vůbec složité. Typ filtru najde v servisní příručce, taky se můžete obrátit na autorizovaný servis, nebo použít internet. Obecně se doporučuje vybírat z palivových filtrů renomovaných výrobců. Uveďme příklad: Pokud máte AUDI TT s motorem 2.0 TDI z roku 2009, pak mu podle specifikací daných výrobcem bude vyhovovat palivový filtr BOSCH s výškou 136,1 mm a průměrem 79,5 mm. Filtrační vložka palivového filtru BOSCH je vyrobena ze speciálního filtračního papíru.

Výměna palivového filtru

Palivový filtr je nejčastěji umístěn v motorovém prostoru, někdy jej naleznete ze spodní strany podlahy, nebo v nejhorším případě přímo v nádrži. Při výměně palivového filtru je třeba si uvědomit:

1/ filtr je zalitý palivem, které je toxické a hořlavé
2/ palivový systém může být pod vysokým tlakem, v takovém případě je třeba tlak nejdříve odpustit
3/ dát pozor na správnou orientaci filtru (IN/OUT)
4/ před nastartováním chvilku počkejte, než čerpadlo zalije palivem nový
filtr

 

Jaký je interval výměny palivového filtru?

Interval výměny palivového filtru je uveden v servisní knize. Obecně se hovoří o jednom až dvou letech. Mluvíme však o filtru takže logicky záleží jaké množství paliva a jaké kvality filtr přefiltroval.