Výpočet emisí CO2

Množství oxidu uhličitého, které vozidlo vypouští do ovzduší je přímo úměrné množství paliva, které při tom spotřebuje a obsahu uhlíku v daném druhu paliva.

Emise výfukových plynů, zejména pak emise oxidu uhličitého jsou jedním z hlavních témat současnosti. Ačkoliv se jedná o celkem kontroverzní a obsáhlé téma, základní výpočet množství CO2, které vozidlo vypouští je vcelku snadný. Vše závisí na spotřebě paliva a množství uhlíku obsaženém v daném druhu paliva.

Emise oxidu uhličitého (CO2) se udávají v gramech na jeden ujetý kilometr, to vše počítáno z kombinované spotřeby určené podle měřícího cyklu WLTP. Zjednodušený výpočet může znít:

    

druh paliva
množství oxidu uhličitého vzniklého při spálení 1 litru paliva [g]
nafta 2640
benzín 2390
LPG 1660
CNG 2666

Kompletní popis metodiky výpočtu lze najít například na stránkách Americké agentury pro ochranu životního prostředí – EPA.

Výpočet emisí CO2 pro naftový motor:

1 litr nafty váží 835 gramů, obsahuje 86,2% uhlíku, což odpovídá 720 gramům uhlíku v každém litru nafty. Pro spálení 1 litru nafty je třeba 1920 gramů kyslíku. Vzniklý oxid uhličitý se tedy rovná součtu 720 gramů uhlíku a 1920 gramů kyslíku. Což je 2640 gramů CO2 z jednoho spáleného litru nafty.

Příklad:
při průměrné spotřebě 5 litrů na 100 km bude emise CO2
5/100 x 2640 = 132 gramů CO2 na ujetý kilometr

 

Výpočet emisí CO2 pro benzínový motor:
1 litr benzínu váží 750 gramů, obsahuje 87% uhlíku, což odpovídá 652 gramům uhlíku v každém litru benzínu. Pro spálení 1 litru benzínu je třeba 1740 gramů kyslíku. Vzniklý oxid uhličitý se tedy rovná součtu 652 gramů uhlíku a 1740 gramů kyslíku. Což je 2392 gramů CO2 z jednoho spáleného litru benzínu.

Příklad:
při průměrné spotřebě 5 litrů na 100 km bude emise CO2
5 x 2392 / 100 = 120 gramů CO2 na ujetý kilometr

 

Výpočet emisí CO2 pro na pohon LPG:
1 litr LPG váží 550 gramů, obsahuje 82,5% uhlíku, což odpovídá 454 gramům uhlíku v každém litru LPG. Pro spálení 1 litru LPG je třeba 1211 gramů kyslíku. Vzniklý oxid uhličitý se tedy rovná součtu 454 gramů uhlíku a 1211 gramů kyslíku. Což je 1665 gramů CO2 z jednoho spáleného litru zkapalněného ropného plynu.

Příklad:
při průměrné spotřebě 5 litrů na 100 km bude emise CO2
5/100 x 1665 = 83 gramů CO2 na ujetý kilometr

 

Výpočet emisí CO2 pro pohon na CNG ve variantě High:
1 kilogram CNG obsahuje 72,7% uhlíku, což odpovídá 727 gramům uhlíku v každém kilogramu CNG. Pro spálení 1 kilogramu CNG je třeba 1939 gramů kyslíku. Vzniklý oxid uhličitý se tedy rovná součtu 727 gramů uhlíku a 1939 gramů kyslíku. Což je 2666 gramů CO2 z jednoho spáleného kilogramu zkapalněného zemního plynu.

Příklad:cs_oznaceni-cng
při průměrné spotřebě 4 kilogramů na 100 km bude emise CO2
4/100 x 2666 = 106,6 gramů CO2 na ujetý kilometr

 

Komentáře nejsou povoleny.