AČR (Autoklub České republiky)

Zkratka AČR označuje Autoklub České republiky, tedy dobrovolné občanské sdružení zájemců o motorismus.

Autoklub České republiky (zkráceně Autoklub ČR nebo AČR) je dobrovolné občanské sdružení věnující se službám motoristům, například v oblastech informatiky, právní a technické pomoci. AČR se také angažuje v automobilovém a motocyklovém sportu, zaměřuje se i na speciální aktivity pro zdravotně postižené motoristy, různé kluby historických vozidel a značkové autokluby.

logo Autoklubu České republiky

Autoklub České republiky je jedním z hlavních akcionářů akciové společnosti ABA založené v roce 1994 pro poskytování asistenčních služeb motoristům. AČR je členem různých významných mezinárodních organizací, jako např. FIA.

Historie:

Autoklub České republiky byl založen v roce 1904 ustavující valnou hromadou Českého klubu motocyklů a valnou hromadou Českého klubu automobilistů. V roce 1910 byly oba kluby sloučeny pod společný název Český klub automobilistů. Od roku 1922 neslo sdružení název Autoklub Republiky Československé (AKRČs).

Klub sdružoval mnoho uznávaných motoristických sportovců a pořádal mnoho sportovních podniků. V roce 1925 byl zakoupen dům v Praze, jako budoucí centrum motoristického života v Československé republice.

Po ukončení druhé světové války v roce 1945 byla činnost AKRČs krátce obnovena, aby byla v roce 1948 komunistickou stranou opět zakázána. K obnovení tradice AKRČs došlo až v roce 1990 pod novým názvem Autoklub České republiky (AČR). V současné době AČR sdružuje na 200 000 členů a působí na území celé České republiky.