Olejový filtr

Účinný olejový filtr je nedílnou součástí téměř každého motoru. Správně fungující olejový filtr čistí olej od mikroskopických nečistot, čímž prodlužuje životnost motoru.

Při běhu motoru dochází na mnoha místech k mechanickému tření. Aby se toto tření minimalizovalo, jsou kontaktní místa mazána olejem. Existuje více způsobů mazání, ale dnes je nejrozšířenějším typem mazání běžných čtyřdobých automobilových motorů tzv. nucené oběhové mazání, při kterém je olej poháněn olejovým čerpadlem. Olej se hromadí buď v klikové skříni, nebo v olejové nádrži. V obou případech je nutné olej čistit.

Funkce oleje:

– hlavní funkcí oleje je samozřejmě mazání, čili zmenšení třecích ztrát a opotřebení pohybujících se částí motoru
– olej odvádí teplo z exponovaných míst
– olej odvádí nečistoty a drobné částečky vznikající při tření
– olejový film zachycuje část zbytků vznikající při spalování
– olej konzervuje vnitřek motoru a zabraňuje korozi
– olej snižuje hlučnost

konstrukce olejového filtru

Aby se prodloužila životnost oleje, potažmo životnost motoru, je většina klasických spalovacích motorů vybavena olejovým filtrem, který zajišťuje čištění obíhajícího oleje v motoru (pozn. převodovka má vlastní náplň). Díky olejovému filtru jsou tedy z oleje odstraněny částice nečistot, které by jinak společně s olejem tvořili brusnou pastu způsobující opotřebení motoru. V extrémním případě by takto znečištěný olej mohl zanést a ucpat některé důležité mazací kanálky a zabránit tak jejich mazání. Dobrý olejový filtr je schopen zachytit částečky o velikosti 10 – 20 µm.

   

řez olejovým filtrem

Údržba:
Olejový filtr je umístěn na boku bloku motoru. Přístup k filtru bývá ze spodní části vozu. Filtr se mění společně s olejem podle předpisu určeným výrobcem, tedy každých 10 – 50 tisíc kilometrů. V dnešní době se většinou jedná o práci pro servis, ale zle jej měnit i svépomocí. Po vypuštění oleje z motoru vypouštěcím šroubem se vyšroubuje i olejový filtr. Často pouze rukou nebo speciálním klíčem na olejové filtry. Filtr je na jedno použití a nijak se nečistí. Starý olej společně s filtrem je ekologicky nebezpečný odpad a patří do sběren! Vytřete zbytky nečistot a očistěte dosedací plochu. Po navlhčení pryžového těsnění olejem lze namontovat nový filtr, který stačí utáhnout rukou.

klíče na olejový filtr


Foto/zdroj:
www.toyota.com.au, www.rexmar.com, www.platinumautoservice.com, www.amsoil.com
Klíčová slova:
olejový filtr, klíč na olejové filtry, olej