Olejový filtr

Účinný olejový filtr je nedílnou součástí téměř každého motoru. Správně fungující olejový filtr čistí olej od mikroskopických nečistot, čímž prodlužuje životnost motoru.

Při běhu spalovacího motoru dochází na mnoha místech k mechanickému tření. Aby se toto tření minimalizovalo, jsou kontaktní místa mazána olejem. Existuje více způsobů mazání, ale dnes je nejrozšířenějším typem mazání běžných čtyřdobých automobilových motorů tzv. nucené oběhové mazání. Při nuceném mazání je olej poháněn olejovým čerpadlem. Olej se hromadí buď v klikové skříni, nebo v olejové nádrži. V obou případech je však nutné olej čistit.

  


Funkce oleje:

  • hlavní funkcí oleje je samozřejmě mazání, čili zmenšení třecích ztrát a opotřebení pohybujících se částí motoru
  • olej odvádí teplo z exponovaných míst
  • olej odvádí nečistoty a drobné částečky vznikající při tření
  • olejový film zachycuje část zbytků vznikající při spalování
  • olej konzervuje vnitřek motoru a zabraňuje korozi
  • olej snižuje hlučnost

konstrukce olejového filtru


Funkce olejového filtru:

Při chodu motoru se do oleje dostávají nejen mikroskopické části kovů oddělených při vzájemném mechanickém tření kovových povrchů, ale i nečistoty vzniklé při spalování, např. saze a karbonové usazeniny. Všechny tyto mikroskopické částečky znečišťují motorový olej a zvyšují jeho viskozitu. Postupně se tím snižují mazací vlastnosti motorového oleje. Pokud by v mazacím okruhu neexistoval filtrační člen, který by průběžně odstraňoval obsažené nečistoty, postupně by se snižoval výkonu motoru, zvyšovala by se spotřeba pohonných hmot a v nejhorším případě by vše mohlo skončit poruchou motoru. Bez olejového filtru by byla životnost motorového oleje velmi krátká.

Aby se tedy prodloužila jeho životnost, je většina klasických spalovacích motorů vybavena olejovým filtrem, který zajišťuje čištění obíhajícího oleje v motoru (pozn. převodovka má vlastní náplň). Díky olejovému filtru jsou tedy z oleje odstraněny částice nečistot, které by jinak společně s olejem tvořili brusnou pastu způsobující opotřebení motoru. V extrémním případě by takto znečištěný olej mohl zanést a ucpat některé důležité mazací kanálky a zabránit tak dostatečnému mazání. Dobrý olejový filtr je schopen zachytit částečky o velikosti 10 – 20 µm.


Způsoby záchytu částic:

  • mechanicky – mechanická filtrace průtokem oleje skrz porézní média, nejčastěji používaný způsob
  • magneticky – filtrace využívá magnet či elektromagnet a feromagnetické vlastnosti nečistot
  • gravitační filtry – využívá gravitační usazení částic
  • odstředivá filtrace – využívá setrvačnosti částic/nečistot těžších než olej

Konstrukce olejového filtru:

Hlavní částí každého olejového filtru je filtrační vložka. Olejová filtrační vložka je vyrobena ze speciálního papíru na bázi celulózového vlákna, který je impregnován fenolovými či epoxidovými pryskyřicemi.

Filtrační vložka je umístěna buď ve vlastním kovovém pouzdru (tzv. Spin-on), nebo integrována do pouzdra v konstrukci olejového hospodářství (tzv. Cartridge/ECO). Druhá varianta je samozřejmě ekologičtější a levnější jelikož při výměně pouzdro a ventily zůstávají, mění se pouze filtrační olejová vložka.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Konstrukce olejového filtru mimo jiné obsahuje ochranu proti zpětnému toku znečištěného oleje zpět do motoru. Dále obsahuje obtokový ventil (tzv. BY-PASS), který zajišťuje průtok oleje i v případě selhání či úplnému zacpání filtru.

Video:


Výměna olejového filtru:

Olejový filtr je umístěn na bloku motoru. Přístup k filtru bývá ze spodní části vozu nebo z motorového prostoru. Filtr se mění společně s olejovou náplní motoru podle předpisu určeným výrobcem, tedy každých 10 – 50 tisíc kilometrů. V dnešní době se většinou jedná o práci pro servis, ale zle jej měnit i svépomocí. Viz následující video:

 

Po vypuštění oleje z motoru vypouštěcím šroubem se vyšroubuje i olejový filtr. Často pouze rukou nebo speciálním klíčem na olejové filtry. Filtr je na jedno použití a nijak se nečistí. Starý olej společně s filtrem je ekologicky nebezpečný odpad a patří do sběren! Vytřete zbytky nečistot a očistěte dosedací plochu. Po navlhčení pryžového těsnění olejem lze namontovat nový filtr, který stačí utáhnout rukou.

 

klíče na olejový filtr