LNG (Liquefied Natural Gas)

LNG je zkratka označující zkapalněný zemní plyn.

Zkratka LNG pochází z anglického Liquefied Natural Gas, což v překladu znamená zkapalněný zemní plyn. Zemní plyn se však v přírodě v kapalném stavu téměř nevyskytuje, je zkapalňován po vytěžení, aby mohl být snadněji přepravován. Jeho zkapalňování je energeticky velmi náročné a riskantní. V kapalném stavu se přepravuje pomocí speciálních tankerů.


Motorista se většinou setká se zemním plynem ve stlačeném stavu jako s takzvaným CNG (Compressed Natural Gas). V souvislosti s ubývající zásobou ropy se CNG (neplést s LPG) dostává čím dál více do obliby, jako alternativní palivo pro motorová vozidla.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.statoil.com
Klíčová slova:
palivo, LNG, zkapalněný zemní plyn