Airscarf

AIRSCARF je zariadenie ukrývajúci sa v hlavových opierkach niektorých kabrioletov značky Mercedes-Benz. Systém AIRSCARF ocenia posádka, predovšetkým pokiaľ ide sa stiahnutou strechou v chladnejšom počasí. Sedačky vybavené systémom AIRSCARF totiž majú zabudované výduchy teplého vzduchu.

Read more

AdBlue

AdBlue je extrémne čistý roztok močoviny v demineralizovanej vode, ktorý pomáha so znižovaním obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Kvapalina AdBlue je automaticky vstrekovaná do výfukového potrubia, v ktorom spôsobuje vznik selektívnej katalytickej redukcie, ktorá rozkladá oxidy dusíka na vodu a neškodný dusík.

Read more

Bioetanol

Bioetanol je druh alternativního paliva, vyrobený z obnovitelných zdrojů. Nejběžnější je palivo E85. Kvůli nahrazení benzínu palivem E85 s vysokým obsahem bioetanolu nutné motor upravit, jelikož toto palivo vyžaduje vyšší kompresní poměr motoru a úpravy palivového systému původního benzínového motoru.

Read more

Regenerativní brzdění – rekuperace brzdné energie

Regenerativní brzdění umožňuje přeměnu mařené kinetické energie na takovou formu energie, kterou lze uchovat a později znovu využít. Nejčastěji bývá kinetická energie automobilu přeměňována na elektrickou a uchovávána např. v bateriích.

Read more