(Česky) Emise výfukových plynů

Díky vzrůstajícím exhalacím v hustě obydlených oblastech a nově zaváděným ekologickým daním jsou emise výfukových plynů pozorně sledovanou veličinou. Dnes již většina výrobců automaticky udává hodnotu CO2 v technických datech ke každému vozu. Oxid uhličitý bohužel není jedinou složkou výfukových plynů, které další zplodiny vycházejí z výfuku?

Read more

Bioetanol

Bioetanol je druh alternativního paliva, vyrobený z obnovitelných zdrojů. Nejběžnější je palivo E85. Kvůli nahrazení benzínu palivem E85 s vysokým obsahem bioetanolu nutné motor upravit, jelikož toto palivo vyžaduje vyšší kompresní poměr motoru a úpravy palivového systému původního benzínového motoru.

Read more

Cetánové číslo

Cetánové číslo udáva kvalitu motorovej nafty z hľadiska jej vznetové charakteristiky, teda ochoty nafty po vstreknutí do spaľovacieho priestoru sa vznietiť. Možno povedať, že cetánové číslo je jediný z parametrov nafty, ktorý vodič pocíti už počas jazdy. Čím vyššia je Cetánové číslo, tým lepšie motor funguje.

Read more