Palivový filter

Palivový filter chráni spaľovací motor pred vniknutím nečistôt, pevných častíc a vody. Filtrácia paliva je zvyčajne viacstupňová. Zvyčajne sa prvá filtrácia vykonáva pred vstupom palivového čerpadla, potom nasleduje hlavný palivový filter a filtračné sito tesne pred vysokotlakovým palivovým čerpadlom alebo vstrekovačom.

Read more

Bioetanol

Bioetanol je druh alternativního paliva, vyrobený z obnovitelných zdrojů. Nejběžnější je palivo E85. Kvůli nahrazení benzínu palivem E85 s vysokým obsahem bioetanolu nutné motor upravit, jelikož toto palivo vyžaduje vyšší kompresní poměr motoru a úpravy palivového systému původního benzínového motoru.

Read more

Cetánové číslo

Cetánové číslo udáva kvalitu motorovej nafty z hľadiska jej vznetové charakteristiky, teda ochoty nafty po vstreknutí do spaľovacieho priestoru sa vznietiť. Možno povedať, že cetánové číslo je jediný z parametrov nafty, ktorý vodič pocíti už počas jazdy. Čím vyššia je Cetánové číslo, tým lepšie motor funguje.

Read more

Emisie výfukových plynov

Vzhľadom na zvyšujúce sa emisie v husto obývaných oblastiach a novo zavedené environmentálne dane sú emisie výfukových plynov prísne sledovanou veličinou. V súčasnosti väčšina výrobcov automaticky uvádza hodnotu CO2 v technických údajoch každého vozidla. Žiaľ, oxid uhličitý nie je jedinou zložkou výfukových plynov, aké ďalšie znečisťujúce látky vychádzajú z výfukového potrubia?

Read more