Bioetanol

Bioetanol je druh alternativního paliva, vyrobený z obnovitelných zdrojů. Nejběžnější je palivo E85. Kvůli nahrazení benzínu palivem E85 s vysokým obsahem bioetanolu nutné motor upravit, jelikož toto palivo vyžaduje vyšší kompresní poměr motoru a úpravy palivového systému původního benzínového motoru.

Bioetanol (bioethanol, etanol, ethanol či biolíh) je stále oblíbenějším a diskutovanějším typem paliva. Bioetanol se vyrábí technologií alkoholového kvašení z biomasy. Nejčastěji z rostlin obsahujících větší množství škrobu a sacharidů, jako je např. kukuřice, obilí a brambor, dále také z cukrové třtiny a řepy. Takto vyrobený bioetanol je možné použít přímo jako palivo ve spalovacím motoru. V praxi se však biolíh častěji přimíchává do ropného benzínu. Přidáním bioetanolu do klasického benzínu vzniká dnes asi nejznámější palivo E85. Palivo E85 se skládá z 85% bioetanolu a 15% bezolovnatého benzínu.

Hlavními výhodami má být snížení emisí CO2 a vyšší oktanové číslo. Především však snížení emisí je velmi diskutabilní a tedy diskutované. Existují odborné studie, které poukazují zejména na fakt, že při samotné výrobě biolihu se vyprodukuje takové množství CO2, že celková bilance (tzv. uhlíková stopa) hovoří naopak v neprospěch biolihu.

cs_bioetanol_001  cs_bioetanol_002

Palivo E85 je velmi populární ve Švédsku, kam směřuje většina produkce automobilů spalujících bioetanol. Úprava automobilu pro spalování paliva E85 vyžaduje kvůli větší agresivitě bioetanolu některé úpravy na palivové soustavě, jiná sedla ventilů, montáž dodatečného předehřívání paliva. Palivo E85 totiž hůře snáší studené starty. Všechny tyto úpravy zvyšují cenu automobilu. Majitel musí počítat i s vyšší spotřebou o 25 -30%.

Výhody a nevýhody paliva E85:
jde o obnovitelný zdroj energie, jelikož se vyrábí z biomasy. Snižuje se tak závislost na ropě. Na druhou stranu může vést k nesmyslnému využívání zemědělské půdy k výrobě paliv, což ve svém důsledku narušuje ekologické a ekonomické mechanismy a může vést k nenávratným změnám ekosystémů či hladomoru v chudých zemích
– při spalování paliva E85 vzniká až o 70% méně škodlivin
– palivo E85 má vyšší oktanové číslo než má běžný benzín, v závislosti na aktuální směsi se pohybuje od 100 – 109 oktanů
– 
vyšší výkon motoru o 10-15%
– E85 je možné mísit s Natural 95
– bez nutnosti přídavné nádrže
– bez omezení parkování v podzemních garážích
– nízká pořizovací cena přestavby, není nutný zápis do TP
– cena paliva E85 23-27 Kč/litr (motor má až o 33% vyšší spotřebu díky nižší výhřevnosti biolihu)

Benzín se do paliva E85 přidává mimo jiné kvůli horší zápalnosti etanolu. Při teplotách pod 10°C se ve směsi etanolu a benzínu snižuje poměr etanolu na 70%. Příčinou je horší zápalnost etanolu, která se projevuje především při teplotách pod bodem mrazu.

Jak bylo uvedeno výše, pro spalování paliva E85 musí být automobil upraven. Automobily schopné spalovat palivo E85 se většinou označují jako Flexi Fuel Vehicle (FFV), nebo Multifuel. V této souvislosti je nutné připomenout, že biosložky jsou, až na výjimky, součástí běžných paliv. Pomocí této vynucené přísady chce Evropská Unie dostát svému závazku o snižování emisí CO2. A odtud pramení nekonečné diskuze o škodlivosti těchto složek pro životnost motoru.


Foto/zdroj:
www.coches-es.com
Klíčová slova:
palivo, bioethanol, bioetanol, biolíh, E85