LPG (Liquefied Petroleum Gas)

LPG je označenie pre zmes vykurovacieho plynu propán-bután.

Skratka LPG pochádza z anglického Liquefied Petroleum Gas, čo v preklade znamená skvapalnený ropný plyn. LPG je zmes propánu a butánu. Tento plyn vzniká pri rafinácii ropy alebo sa získava z metánu v priebehu ťažby zemného plynu. Ochladením či stlačením sa následne skvapalňuje, čímž sa dosiahne 260 krát menšieho objemu. LPG sa používa ako lacnejšia alternatíva benzínu.

   

Výhody LPG:
– nižšia cena za prejdený km, vďaka nízkej cene LPG
– dlhšia životnosť motorového oleja, nevytvárajú sa karbónové usadeniny
– nižšie emisie výfukových plynov
– dve nádrže = zväčší dojazd vozidla
– zníženie hlučnosti motora
– zamedzenie odcudzeniu pohonných hmôt
– vozidlá na LPG, CNG a hybridné pohony neplatí cestnú daň
výhody proti alternatívnemu použitia CNG: nádrže zaberú menej miesta vo vozidle; hustejšia sieť čerpacích staníc; široká sieť servisov LPG; lacnejší servis; LPG neznižuje výkon motora

Nevýhody LPG:
– počiatočné investície za obstaranie a schválenie zariadenia do vozidla
– zmenšenie batožinového priestoru (neplatí pri použití nádoby namiesto rezervného kolesa)
– zníženie výkonu motora (asi o 5% – neplatí pre sekvenčné vstrekovanie LPG)
– zvýšenie spotreby paliva (asi o 10%)
– pravidelné servisné prehliadky
– parkovanie v podzemných garážach
nevýhody proti alternatívnemu použitie CNG: nestála kvalita plynu; riziko explózie alebo úniku; sezónne výkyvy ceny plynu

Každý automobil na LPG má tlakovú nádrž opatrenú viacúčelovým ventilom a plynotesnou schránkou. Nádrže rozdeľujeme na valcové a toroidné, oceľové a kompozitné.

Bezpečnosť plynovej nádrže je zaistená niekoľkými podmienkami:
– Plynový ventil uzatvára nádrž pri vypnutom zapaľovaní
– Plnenie nádrže do max. 80% obsahu
– Zastavenie toku paliva pri úniku nad 6 litrov za minútu (pri poruche potrubia)
– Vypustenie plynu pri pretlaku nad 27 bar
– Ručné uzavretie prívodu plynu do nádrže a na prípojku diaľkového plnenie
– Tepelná poistka odpustí v prípade požiaru plyn z nádrže

… dá sa teda povedať, že plynová nádrž je viac zaistená než klasická benzínová.

5 základných systémov:
Systém s centrálnym zmiešavačom – je určený pre vozidlá s karburátorom, ktorá si vystačí s jednoduchým systémom s centrálnym zmiešavačom.
Sekvenčné vstrekovanie LPG – je zatiaľ najlepší a najrozšírenejší systémom určený pre moderné automobily. Vstrekovanie je riadené elektronicky na každý valec zvlášť. U tohto systému býva spotreba aj výkon motora najbližšie klasickému prevádzky na benzín.
Sekvenčné vstrekovanie LPG pre motory s priamym vstrekovaním – zariadenie pracuje na rovnakom princípe ako sekvenčné vstrekovanie plynu, len software riadiacej jednotky je vytvorený priamo od výrobcu a nastavený priamo pre daný typ a kód motora. Systém funguje tak, že vstrekuje kombinovane benzín-plyn v danom pomere tak, že napr. Po každom siedmom vstreknutí paliva LPG nasleduje vstreknutiu benzínu. Deje sa tak z dôvodu chladenia vstrekovače benzínu umiestneného v hlave valcov. Nevýhodou je, že pri prevádzke na LPG sa spotrebováva aj benzín a to podľa štýlu jazdy od 10 do 30%.
Sekvenčné vstrekovanie kvapalnej fázy LPG – systém využíva vlastných vstrekovačov, ktoré vstrekujú kvapalné LPG palivo do sacieho potrubia motora. Funguje rovnako ako sekvenčné vstrekovanie plynu, len sa nepoužíva predohrevu LPG, ale palivo je dopravované do motora pomocou čerpadla umiestneného v plynovej nádrži. Veľkou nevýhodou je vysoká cena systému. Tento princíp je tiež viac než iné citlivý na kvalitu paliva LPG.
Vstrekovanie kvapalnej fázy LPG – zatiaľ najnovšie, najmodernejšie systém vstrekovania paliva do motora fungujúcej cez originálne benzínové vstrekovače motora. Celý systém riadi originálne benzínová riadiaca jednotka motora. Tento systém je určený predovšetkým pre motory s priamym vstrekovaním benzínu do hlavy valcov (označenie FSI, GDI, THP, apod.).

Obmedzenie automobilov na LPG:
Parkovanie
Keďže je LPG ťažšie ako vzduch, pri úniku sa hromadia pri zemi. Z toho dôvodu majú automobilmi na LPG zakázaný vjazd do väčšiny podzemných garáží. Od jesene 2011 síce už absolútny zákaz parkovania v podzemných garážach neplatí, ale garáž v takomto prípade musí byť vybavená detektory úniku plynu (čo platí aj pre príjazdovú komunikáciu) a účinným odvetrávaním. To je však pre prevádzkovateľa výrazne drahšie investície ako kúpa ceduľa s preškrtnutým písmenami LPG.
Povinné prehliadky
Ten, kto ešte nevlastní vozidlo na LPG, možno ešte nevie, že musí na revíziu palivového systému vždy po 100 tisícoch kilometroch alebo po roku. Prehliadka obyčajne stojí cca 600, – Sk. Navyše po najazdených 60 – 80 tisícoch platí povinnosť repasovať reduktor vrátane tvrdených membrán. Vozidlo na LPG musí byť navyše označené nálepkou s písmenami LPG. Neoznačené takého vozidla je nesplnením technických podmienok pre prevádzku na pozemných komunikáciách a vodiči takéhoto vozidla hrozí pokuta do výšky dvoch tisíc korún!
Obmedzená životnosť
Pri kúpe plynovej jazdenky dajte pozor na to, že tlaková nádrž vrátane viacúčelového ventilu aj plynotesné schránky sa musia vymeniť už po desiatich rokoch. Tento zásah príde na cca 8 000, – Sk.
Obsluha pri čerpacej stanice
V zahraničí je pri čerpaní LPG bežný samoobslužnú prevádzku. V Českej republike však musí podľa predpisov tankovať LPG a CNG iba vyškolená osoba! Vodič, ktorý si chce tankovať sám a nečakať na obsluhu, musí najprv absolvovať školenie u predajcu plynu, na základe ktorého získa zákaznícku kartičku a s tou potom môže čerpať palivo sám. Ak budete niekde tankovať sami, vždy použite rukavice a dajte pozor na možnosť popálenia pokožky pri úniku LPG. LPG sa totiž uchováva v kvapalnom stave pri teplote – 40 ° C.

Výdajnej pištole na LPG
Podobne ako sú v rôznych krajinách rôzne elektrické zásuvky, sú aj rôzne druhy koncoviek u výdajných pištolí na LPG. V Európe sa používajú celkom štyri rôzne typy LPG plniacich hrdiel. V Českej republike, na slovenských, v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku alebo v Taliansku sa najviac používa tzv. „Taliansky – DISH“ typ koncoviek. Ďalšie typy sú „belgický – ACME„, „ruský“ a „holandský“ bajonet. Napríklad v Nemecku sa stretnete hneď s tromi druhmi koncoviek. Motorista sa však nemusia báť, že by vďaka nekompatibilite koncoviek nemohol svoje auto naplniť, existujú totiž redukcia. Na každej solídny pumpe si ich môžete vyžiadať alebo priamo zakúpiť, cena sa pohybuje okolo 500, – Sk. Tu nájdete bližšie informácie o jednotlivých typoch koncoviek PDF.

Európska organizácia LPG (AEGPL) sa pokúša zaviesť univerzálny európsky bajonet, tzv. Euroconector. Vďaka tejto snahe raz nepríjemnosti s rôznymi pripojeniami odpadnú.

cs_lpg_005cs_lpg_004

V Českej republike využíva pohon na LPG zhruba 200 tisíc motoristov, čomu zodpovedá aj počet čerpacích staníc. V ČR ich je okolo 900, z toho má polovica staníc NONSTOP prevádzka.

 

Foto/zdroj: www.schroeder-gas.de, www.lpg.cz
Kľúčové slová: palivo, LPG, skvapalnený ropný plyn, Liquefied Petroleum Gas, všetko o LPG