MPI (Multi Point Injection)

Skratka MPI je označenie používané pre benzínové motory s viacbodovým sekvenčným vstrekovaním paliva priamo do sacieho kanála.

Skratka MPI (Multi Point Injection) označuje benzínové motory s viacbodovým sekvenčným vstrekovaním paliva. Palivo je v tomto prípade vstrekované čerešne pred začiatkom sania priamo do jednotlivých sacích kanálov pre každý jednotlivý valec zvlášť.

  cs_mpi_001

S evolučného hľadiska stojí viacbodové vstrekovanie niekde uprostred medzi jednobodovým vstrekovaním paliva a priamym vstrekovaním paliva priamo do valcov. U jednobodového vstrekovanie nahradila jedna vstrekovač karburátor (obr. varianta a). Táto zmena priniesla presnejšie dávkovanie paliva a rozvoj riadiacich jednotiek motorov, dovtedy väčšinou riadených čisto mechanicky. Nasledovali motory s viacbodovým vstrekovaním paliva (MPI) priamo pred sací ventil, čo umožňovalo tvorbu homogénnej zmesi pre každý jednotlivý valec (obr. varianta b). Tým došlo k lepšiemu spaľovaniu paliva a tým aj k vyšším výkonom a nižšej spotrebe. Zatiaľ na konci evolučnej cesty ako dopravovať palivo do valcov spaľovacieho motora stojí priame vstrekovanie paliva (obr. varianta c).

cs_druhy_vstrikovani

a/ jednobodové vstrekovanie; b/ viacbodové vstrekovanie; c/ priame vstrekovanie
1/ prívod paliva; 2/ prívod vzduchu; 3 /škrtiaca klapka; 4/ sacie potrubie; 5 /vstrekovač(e)


Foto/zdroj:
www.intechopen.com
Kľúčové slová:
Škoda, motor, MPI, vstrekovanie, viacbodové vstrekovanie