MPI (Multi Point Injection)

Zkratka MPI je označení používané pro benzínové motory s vícebodovým sekvenčním vstřikováním paliva přímo do sacího kanálu.

Zkratka MPI (Multi Point Injection) označuje benzínové motory s vícebodovým sekvenčním vstřikováním paliva. Palivo je v tomto případě vstřikováno třesně před začátkem sání přímo do jednotlivých sacích kanálů pro každý jednotlivý válec zvlášť.

cs_mpi_001 

S evolučního hlediska stojí vícebodové vstřikování někde uprostřed mezi jednobodovým vstřikováním paliva a přímým vstřikováním paliva přímo do válců. U jednobodového vstřikování nahradila jedna vstřikovací tryska dřívě používaný karburátor (obr. varianta a). Tato změna přinesla přesnější dávkování paliva a rozvoj řídicích jednotek motorů, do té doby řízených většinou čistě mechanicky. Následovaly motory s vícebodovým vstřikováním paliva (MPI) se vstřikováním přímo před sací ventil, což umožňovalo tvorbu homogenní směsi pro každý jednotlivý válec (obr. varianta b). Díky homogenní směsi dochází k lepšímu spalování paliva a tím i k vyšším výkonům a nižší spotřebě. Zatím na konci evoluční cesty, jak dopravovat palivo do válců spalovacího motoru, stojí přímé vstřikování paliva (obr. varianta c).

cs_druhy_vstrikovani

a/ jednobodové vstřikování;   b/ vícebodové vstřikování;      c/ přímé vstřikování
1/ přívod paliva;   2/ přívod vzduchu;   3/ škrticí klapka;   4/ sací potrubí;   5/ vstřikovač(e);   6/ hlava motoru

Foto/zdroj: www.intechopen.com
Klíčová slova: Škoda, motor, MPI, vstřikování, vícebodové vstřikování