LPG (Liquefied Petroleum Gas)

LPG je označení pro směs topného plynu propan-butan.

Zkratka LPG pochází z anglického Liquefied Petroleum Gas, což v překladu znamená zkapalněný ropný plyn. LPG je směs propanu a butanu. Tento plyn vzniká při rafinaci ropy nebo se získává z metanu v průběhu těžby zemního plynu. Ochlazením či stlačením se následně zkapalňuje, čímž se dosáhne 260 krát menšího objemu. LPG se používá jako levnější alternativa benzínu.

   

Výhody LPG:
– nižší cena za ujetý km, díky nízké ceně LPG
– delší životnost motorového oleje, nevytvářejí se karbonové usazeniny
– nižší emise výfukových plynů
– dvě nádrže = zvětší dojezd vozidla
– snížení hlučnosti motoru
– zamezení zcizení pohonných hmot
– vozidla na LPG, CNG a hybridní pohony neplatí silniční daň
– výhody proti alternativnímu použití CNG: nádrže zaberou méně místa ve vozidle; hustší síť čerpacích stanic; široká síť servisů LPG; levnější servis; LPG nesnižuje výkon motoru

Nevýhody LPG:
počáteční investice za pořízení a schválení zařízení do vozidla
zmenšení zavazadlového prostoru (neplatí při použití nádoby místo rezervního kola)
snížení výkonu motoru (asi o 5% – neplatí pro sekvenční vstřikování LPG)
zvýšení spotřeby paliva (asi o 10%)
pravidelné servisní prohlídky
parkování v podzemních garážích
nevýhody proti alternativnímu použití CNG: nestálá kvalita plynu; riziko exploze či úniku; sezónní výkyvy ceny plynu

Každý automobil na LPG má tlakovou nádrž opatřenou víceúčelovým ventilem a plynotěsnou schránkou. Nádrže rozdělujeme na válcové a toroidní, ocelové a kompozitní.

Bezpečnost plynové nádrže je zajištěna několika podmínkami:
– plynový ventil uzavírá nádrž při vypnutém zapalování
plnění nádrže do max. 80% obsahu
zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí)
vypuštění plynu při přetlaku nad 27 bar
ruční uzavření přívodu plynu do nádrže a k přípojce dálkového plnění
– t
epelná pojistka odpustí v případě požáru plyn z nádrže

… dá se tedy říci, že plynová nádrž je více zajištěna než klasická benzínová.

5 základních systémů:
Systém s centrálním směšovačem
– je určený pro vozidla s karburátorem, která si vystačí s jednoduchým systémem s centrálním směšovačem.
Sekvenční vstřikování LPG
– je zatím nejlepší a nejrozšířenější systémem určený pro moderní automobily. Vstřikování je řízeno elektronicky pro každý válec zvlášť. U tohoto systému bývá spotřeba i výkon motoru nejblíže klasickému provozu na benzín.
Sekvenční vstřikování LPG pro motory s přímým vstřikováním
– zařízení pracuje na stejném principu jako sekvenční vstřikování plynu, jen software řídící jednotky je vytvořený přímo od výrobce a nastaven přímo pro daný typ a kód motoru. Systém funguje tak, že vstřikuje kombinovaně benzín-plyn v daném poměru tak, že např. po každém sedmém vstříknutí paliva LPG následuje vstříknutí benzínu. Děje se tak z důvodu chlazení vstřikovače benzínu umístněného v hlavě válců. Nevýhodou je, že při provozu na LPG se spotřebovává i benzín a to podle stylu jízdy od 10 do 30%.
Sekvenční vstřikování kapalné fáze LPG
– systém využívá vlastních vstřikovačů, které vstřikují kapalné LPG palivo do sacího potrubí motoru. Funguje stejně jako sekvenční vstřikování plynu, jen se nepoužívá předehřevu LPG, ale palivo je dopravováno do motoru pomocí čerpadla umístněného v plynové nádrži. Velkou nevýhodou je vysoká cena systému. Tento princip je také více než jiné citlivý na kvalitu paliva LPG.
Vstřikování kapalné fáze LPG
–  zatím nejnovější, nejmodernější systém vstřikování paliva do motoru fungující přes originální benzínové vstřikovače motoru. Celý systém řídí originální benzínová řídící jednotka motoru. Tento systém je určen především pro motory s přímým vstřikováním benzínu do hlavy válců (označení FSI, GDI, THP, apod.).

Omezení automobilů na LPG:
Parkování
Jelikož je LPG těžší než vzduch, při úniku se hromadí u země. Z toho důvodu mají automobily na LPG zakázaný vjezd do většiny podzemních garáží. Od podzimu 2011 sice už absolutní zákaz parkování v podzemních garážích neplatí, ale garáž v takovém případě musí být vybavena detektory úniku plynu (což platí i pro příjezdovou komunikaci) a účinným odvětráváním. To je ovšem pro provozovatele výrazně dražší investice než koupě cedule s přeškrtnutými písmeny LPG.
Povinné prohlídky
Ten, kdo ještě nevlastní vůz na LPG, možná ještě neví, že musí na revizi palivového systému vždy po 100 tisících kilometrech nebo po roce. Prohlídka obyčejně stojí cca 600,- Kč. Navíc po ujetých 60 – 80 tisících platí povinnost repasovat reduktor včetně tvrzených membrán. Vozidlo na LPG musí být navíc označeno nálepkou s písmeny LPG. Neoznačení takového vozidla je nesplněním technických podmínek pro provoz na pozemních komunikacích a řidiči takového vozidla hrozí pokuta do výše dvou tisíc korun!
Omezená životnost
Při koupi plynové ojetiny dejte pozor na to, že tlaková nádrž včetně víceúčelového ventilu i plynotěsné schránky se musí vyměnit již po deseti letech. Tento zásah přijde na cca 8 000,- Kč.
Obsluha u čerpací stanice
V zahraničí je při čerpání LPG běžný samoobslužný provoz. V České republice však musí podle předpisů tankovat LPG a CNG pouze proškolená osoba! Řidič, který si chce tankovat sám a nečekat na obsluhu, musí nejprve absolvovat školení u prodejce plynu, na jehož základě získá zákaznickou kartičku a s tou pak může čerpat palivo sám. Pokud budete někde tankovat sami, vždy použijte rukavice a dejte pozor na možnost popálení pokožky při úniku LPG. LPG se totiž uchovává v kapalném stavu při teplotě – 40°C.

Výdejní pistole na LPG
Podobně jako jsou v různých zemích různé elektrické zásuvky, jsou i různé druhy koncovek u výdejních pistolí na LPG. V Evropě se používají celkem čtyři různé typy LPG plnících hrdel. V České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku nebo v Itálii se nejvíce používá tzv. „italský – DISH“ typ koncovek. Další typy jsou „belgický – ACME“, „ruský“ a „holandský“ bajonet. Například v Německu se setkáte hned se třemi druhy koncovek. Motorista se však nemusí bát, že by díky nekompatibilitě koncovek nemohl své auto naplnit, existují totiž redukce. Na každé solidní pumpě si je můžete vyžádat nebo přímo zakoupit, cena se pohybuje kolem 500,- Kč. Zde najdete bližší informace o jednotlivých typech koncovek PDF.  

Evropská organizace LPG (AEGPL) se pokouší zavést univerzální evropský bajonet, tzv. Euroconector. Díky této snaze jednou nepříjemnosti s různými připojeními odpadnou.

 cs_lpg_005cs_lpg_004

V České republice využívá pohon na LPG zhruba 200 tisíc motoristů, čemuž odpovídá i počet čerpacích stanic. V ČR jich je kolem 900, z toho má polovina stanic NONSTOP provoz.


Foto/zdroj:
www.schroeder-gas.de, www.lpg.cz
Klíčová slova:
palivo, LPG, zkapalněný ropný plyn, Liquefied Petroleum Gas, vše o LPG