DCC (Dynamic Chassis Control)

Zkratka DCC označuje systém adaptivního podvozku. Díky adaptivnímu podvozku může řidič pouhým stisknutím tlačítka změnit charakteristiku podvozku svého automobilu např. ze sportovního na komfortní či naopak.

Adaptivní podvozek DCC umožňuje nastavení charakteristiky odpružení podvozku v závislosti na kvalitě vozovky nebo požadavku řidiče. Řídicí elektronika neustále sleduje polohu kol a náklon karoserie, podle naměřených hodnot následně automaticky upravuje charakteristiku podvozku (velikost útlumu). Systém adaptivního podvozku DCC používá například Volkswagen, Audi nebo Škoda Auto.

 Volkswagen Scirocco

 cs_dcc_012cs_dcc_013

schéma aktivního podvozku – VW Sciroco

Pokud řidič chce zvolit sportovní nastavení, jednoduše stiskne tlačítko SPORT na přístrojové desce a dál se o nic nestará. Automobil sám provede potřebné změny nastavení. Řidič má obvykle možnost volby dalších předdefinovaných režimů: NORMAL a COMFORT. Každá z těchto možností specifickým způsobem ovlivňuje charakteristiku tlumičů, odezvu posilovače řízení a také reakci na plyn.

cs_dcc_002

volič DCC na přístrojové desce

Princip funkce:
Adaptivní podvozek DCC využívá elektricky regulované tlumiče, které umožňují plynulou změnu jejich tlumící charakteristiky. Tlumiče DCC jsou řízeny řídicí jednotkou na základě údajů od trojice snímačů zdvihu kola a trojice senzorů zrychlení karoserie umístěných na tuhých místech nedaleko kol. Velikost útlumu tlumiče je dána nastavením průtoku tlumičové kapaliny elektromagnetickým ventilem, který je ovládán řídicí jednotkou.

Pokud chceme dosáhnout komfortního nastavení podvozku, je třeba zajistit, aby se kola pohybovala (pružila) co nejvíce a naopak karoserie se pohybovala co nejméně. Takové nastavení je pro posádku nejpohodlnější – lidově se označuje jako měkký podvozek. Klasický příliš měkký podvozek (bez elektronicky řízených tlumičů) umožňuje sice plavnou komfortní jízdu, ale na druhou stranu negativně působí na jízdní vlastnosti a bezpečnost jízdy díky nedostatečnému kontaktu pneumatiky s vozovkou. Adaptivní podvozek však dokáže měnit svoje nastavení. Například dokáže vyhodnotit rázy způsobené zpětným dopadem odskakujících kol na vozovku (tedy nedostatečně utlumených kol) a upravit tlumící charakteristiku tak, aby k odskokům nedocházelo. Díky propojení na řídicí elektroniku lze bleskově upravit útlum tlumičů i v případě prudkého brzdění (aktivaci ABS) nebo při hrozícím smyku (aktivaci ESC). Tlumiče rovněž změní svou charakteristiku například při limitním propružení na velkých nerovnostech tak, aby nedošlo k úderům do dorazů a vzniku hluku v kabině.

cs_dcc_010

Aby bylo odpružení podvozku ještě lepší, mají zadní podélná ramena hydraulické silentbloky, které lépe tlumí zachycené síly.

Co jste nevěděli:
Jak poznám elektronicky regulované tlumiče?
Tlumiče DCC se od klasických tlumičů liší na první pohled. Dolní část pláště tlumiče je vybavena elektromagnetickým ventilem sloužícím ke změně průtoku tlumicí kapaliny. Tento elektromagnetický ventil je skryt ve válcovém plášti umístěném kolmo k tělesu tlumiče.

DCC ve Škodovkách
Škoda Superb třetí generace se stal prvním vozem této značky vybaveným adaptivním podvozkem. Díky adaptivním tlumičům nabízí Škoda Superb volby jízdního profilu tzv. Driving Mode Select.

Adaptivní podvozky jiných značek:
Adaptivní podvozek není pouze výsadou automobilů z koncernu VW. Obdobného principu využívá řada automobilek. Například automobilka Ford používá adaptivní podvozek s onačením CCD. Opel využívá sytém FlexRide (AST).

Dříve byl adaptivní podvozek výsadou pneumatického pérování, které principem své funkce umožňovalo díky změně tlaku vzduchu a tím i změnu charakteristiky tlumení. Např. automobilka Mercedes-Benz dává do svých modelů za příplatek adaptivní pneumatický podvozek pod názvem Airmatic (ADS).

 

Zdroj: