ABC (Active Body Control)

ABC je zkratka označující aktivní zavěšení kol. Elektronicky řízené hydraulické válce udržují konstantní světlou výšku vozu nezávisle na jeho zatížení, dále kompenzují sklon karosérie při akceleraci při jízdě v zatáčce nebo brždění. Systém rovněž tlumí vibrace automobilu do 6 Hz.

Zkratka ABC z anglického Active Body Control označuje aktivně regulovaný podvozek. Tuto zkratku používá především automobilka Mercedes-Benz. Aktivní podvozek má přinést komfortnější a bezpečnější jízdu. Vývoj tohoto systému trval 20 let a poprvé byl aplikován ve voze Mercedes–Coupé CL, jehož sériová výroba se rozběhla koncem roku 1999.

Uvedení tohoto systému do sériové výroby pokládají odborníci za významný milník v podvozkové technice. Díky systému ABC lze řešit protichůdné požadavky komfortní jízdy a bezpečné jízdy. Aktivní podvozek velmi rychle přizpůsobuje odpružení karoserie aktuální jízdní situaci prostřednictvím vysokotlakového kapalinového systému, náročné sensoriky a výkonných procesorů. Systém Active Body Control tak snižuje pohyby karoserie při rozjezdu, jízdě v zatáčce a během brzdění až o 68%. Během slalomového testu se jasně prokázalo, že nový Mercedes-Benz CL projíždí zatáčky s mnohem menším dynamickým náklonem, podle jízdní situace až o 50% nižším. Kupé zároveň dosahuje přibližně stejného komfortu jako vozy třídy S, sériově vybavené vzduchovým odpružením Airmatic.

ukázka rozdílu v náklonu karoserie se systémem ABC a bez něj

Řidič si může vybrat ze dvou programů, které jednoduše mění pomocí tlačítka na přístrojové desce. Program „Komfort“ dává vozu kupé jízdní komfort limuzíny. Naopak volič v poloze „Sport“ naladí podvozek na vlastnosti sportovnímu vozu.

Systém ABC neustále kontroluje a upravuje polohu karoserie za spolupráce elektronických, hydraulických a mechanických prvků. Vyspělá senzorika systému Active Body Control rozezná pohyby karoserie již v počátcích a může je během zlomku sekundy reagovat na novou situaci.

Jak systém ABC funguje?
Každé kolo má vlastní elektronicky řízený hydraulický válec umístěný přímo v tlumící a pružící jednotce. Tento hydraulický válec generuje přídavnou sílu a tím koriguje celkovou sílu ve vinuté pružině. Na základě příkazů z řídící jednotky a podle aktuálních požadavků tak hydraulické válce ovlivňující účinek vinuté pružiny. Řídící jednotka provádí tuto regulaci každých 10 ms.

 

schematické znárodnění systému ABC

Regulace systému Active Body Control je frekvenčně filtrována na svislé pohyby karoserie do nejvýše 6 Hz. To jsou kmity, které ovlivňují komfort jízdy a běžně se vyskytují např. při přejezdu nerovností, při brzdění nebo během jízdy v zatáčce. Pro vyšší frekvence kmitání kol Mercedes-Benz používá stejně jako dříve pasivní plynokapalinové tlumiče pérování a vinuté pružiny. Díky systému ABC však mohou být tyto komponenty nastaveny a odladěny na vyšší bezpečnost aniž by toto nastavení ubralo z celkového cestovního komfortu.

Video:

Systém je zajímavý také tím, že automobil s ABC nepotřebuje příčné stabilizátory.

Foto/zdroj: www.mercedes-benz.com
Klíčová slova:
ABC, Mercedes-Benz, aktivní podvozek