Brzdový asistent

Brzdový asistent je zařízení pomáhající řidiči při kritickém brzdění. Výrobci automobilů dnes nabízejí různé varianty brzdových asistentů, a používají pro ně různá označení. Jednotlivé asistenty se však liší pouze ve způsobu snímání signálů potřebných pro vyhodnocení, jinak jsou v principu všechny podobné.

Brzdový asistent (BAS – Brake Assistant System) pomáhá řidiči v situacích, kdy při skutečně kritickém brzdění málo zkušený řidič nestlačí brzdový pedál dostatečně silně. Snímače brzdového asistenta jsou schopny takovou situaci rozpoznat a následně dát pokyn pro maximální zvýšení tlaku v hydraulickém systému brzd. Brzdový asistent spolupracuje s posilovačem brzd a plně využívá možností ABS. Zkrácením doby dosažení maximálního brzdného účinku se zkracuje i brzdná dráha.

Princip:
Pod brzdovým pedálem je umístěn snímač, který snímá rychlost a sílu stlačení pedálu. Impulzem pro aktivaci brzdového asistenta je mezní hodnota výkonu vyjádřená jako součin síly a rychlosti. Tato mezní hodnota je získána na základě zkušeností z provozu tak, aby nedocházelo k nežádoucím sepnutím např. během přibrzďování v koloně. Při překročení této mezní hodnoty dojde k aktivaci brzdového asistenta, který urychlí náběh brzd. Asistent udržuje maximální účinek i po dobu brzdění až do okamžiku uvolnění pedálu, pak se automaticky vypne.

Zkoušky systému BAS prokázaly zkrácení brzdné dráhy o 15 až 20%. I když účinek systému je velmi ovlivněn řidičovou zkušeností. V kritické situaci totiž méně zkušený řidič sešlápne brzdový pedál buď příliš pomalu a velkou silou, nebo rychle a malou silou. V obou případech tak v kritické situaci nevyužije naplno potenciál brzd. Naopak zkušený řidič sešlapuje brzdový pedál rychle a dostatečně velkou silou, čímž maximálně využívá možnosti brzdového systému vozidla v součinnosti s ABS.

Existují různé typy brzdových asistentů od jednoduchých mechanických (MBA) po složitější elektronické (EBA) a hydraulické (HBA).

Co jste nevěděli:
Evropská komise tlačí na výrobce automobilů v oblasti aktivní bezpečnosti stále více. V současné době je v Evropském parlamentu předložen návrh na povinné zavedení brzdového asistentu do nových automobilů vyrobených od roku 2009. Mnoho výrobců však není návrhem příliš nadšeno a argumentují tím, že kvůli tomuto nařízení především levnější vozy podraží.

U nově vyráběných automobilů bývá brzdový asistent součástí elektronického stabilizačního systému ESP.

 

Foto: www.sicurauto.it, www.bosch.com
Klíčová slova:
brzdový asistent, aktivní bezpečnost, brzdná dráha, ESP, BAS