DÚ (Dolní úvrať)

Dolní úvrať je poloha, ve které je píst nejblíže k ose klikové hřídele. Píst se při svém vertikálním pohybu na okamžik jakoby zastaví, nachází se v tzv. dolní úvrati.

U pístových motorů se píst pohybuje přímočaře mezi dolní a horní úvratí. Délkový rozdíl mezi horní a dolní úvratí nazýváme zdvih pístu. Pomocí délky zdvihu a velikosti plochy pístu lze stanovit tzv. zdvihový objem.


Dolní úvrať se v technické literatuře označuje jako DÚ, anglicky Bottom Dead Center (BDC).


Foto:
www.skoda-auto
Klíčová slova:
dolní úvrať, poloha pístu, klikový mechanismus, motor