DÚ (Dolní Úvrať)

Dolní úvrať je poloha, ve které je píst maximálně vzdálen od hlavy motoru, píst se nalézá v tzv. dolní úvrati. Na okamžik se vertikální pohyb pístu jakoby zastaví.


Text: Jan Sajdl
Foto:
www.skoda-auto
Klíčová slova:
dolní úvrať, poloha pístu, klikový mechanismus, motor