TDC (Top Dead Center)

TDC z anglického Top Dead Center neboli horní mrtvá poloha je označení krajní polohy pístu ve válci. V této poloze je píst nejblíže k hlavě motoru, nalézá se v tzv. horní úvrati. Na okamžik se jeho vertikální pohyb jakoby zastaví.

ČÍST DÁL

BDC (Bottom Dead Center)

BDC z anglického Bottom Dead Center, neboli dolní mrtvá poloha, je označení krajní polohy pístu ve válci. V této poloze je píst maximálně vzdálen od hlavy motoru, nalézá se v tzv. dolní úvrati. Na okamžik se jeho vertikální pohyb jakoby zastaví.

ČÍST DÁL