BDC (Bottom Dead Center)

BDC z anglického Bottom Dead Center, neboli dolní mrtvá poloha, je označení krajní polohy pístu ve válci. V této poloze je píst maximálně vzdálen od hlavy motoru, nalézá se v tzv. dolní úvrati. Na okamžik se jeho vertikální pohyb jakoby zastaví.


Foto:
z pramenů Škoda Auto a.s.
Klíčová slova:
BDC, Bottom Dead Center, mrtvá dolní poloha, motor, píst, dolní úvrať, klikový mechanismus