HÚ (Horní úvrať)

Horní úvrať je poloha, ve které je píst nejblíže k hlavě motoru. Píst se při svém vertikálním pohybu na okamžik jakoby zastaví, nachází se v tzv. horní úvrati.

U pístových motorů se píst pohybuje přímočaře mezi horní a dolní úvratí. Délkový rozdíl mezi horní a dolní úvratí nazýváme zdvih pístu. Pomocí délky zdvihu a velikosti plochy pístu lze stanovit tzv. zdvihový objem.

 

Horní úvrať se v technické literatuře označuje jako HÚ, anglicky Top Dead Center (TDC). Poloha horní úvrati pístu je důležitá pro správné nastavení rozvodů a zapalování (předstih). K určení horní úvrati se nejčastěji používá tzv. úchylkoměr.

 

Foto: z pramenů Škoda Auto a.s.
Klíčová slova:
horní úvrať, horní poloha pístu, klikový mechanismus, motor, zdvih