TDC (Top Dead Center)

TDC z anglického Top Dead Center neboli horní mrtvá poloha je označení krajní polohy pístu ve válci. V této poloze je píst nejblíže k hlavě motoru, nalézá se v tzv. horní úvrati. Na okamžik se jeho vertikální pohyb jakoby zastaví.

 

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
Škoda Auto a.s.
Klíčová slova:
TDC, Top Dead Center, mrtvá horní poloha, motor, píst, horní úvrať, klikový mechanismus