Sluneční senzor

Sluneční senzor neboli fotosnímač slunečního svitu je zařízení pro stanovení intenzity a směru slunečního záření dopadajícího na čelní sklo. Na základě naměřených údajů řídicí jednotka upravuje činnost klimatizace.

Fotosnímač slunečního svitu ovlivňuje regulaci automatické klimatizace, např. Climatronic. Zařízení snímá sluneční záření, dopadající na senzor. Řídicí jednotka klimatizace vyhodnocuje signály ze snímačů teploty rozmístěných v interiéru vozidla, ze snímačů umístěných na vstupu čerstvého vzduchu i od snímačů intenzity slunečního svitu. Na základě těchto informací řídící jednotka automaticky reguluje svoji činnost.

Princip činnosti:
Sluneční světlo dopadající na fotosnímač prochází nejprve filtrem, optickým prvkem a posléze dopadá na fotodiodu. Filtr, podobně jako sluneční brýle, chrání fotodiodu před poškozením od slunečního záření.

Fotodioda je tvořena polovodičem citlivým na světlo. Při dopadu velmi malého množství světla protéká polovodičovou diodou jen malý proud. Působením světla pak průtok proudu roste. Podle měřeného průtoku proudu řídicí jednotka rozezná intenzitu slunečního světla.

Dopadají-li sluneční paprsky šikmo zepředu do interiéru vozidla, zvyšuje se pocit tepla. Proto se musí zvýšit chladicí účinek automatické klimatizace. Optický prvek zajišťuje, že značná část šikmo dopadajícího slunečního záření je vedena na fotodiodu. Naopak je-li slunce vysoko nad obzorem, je značná část odstíněna a nedopadá na fotodiodu.

Text: Jan Sajdl
Foto:
Škoda Auto
Klíčová slova:
climatronic, klimatizace, automatická regulace klimatizace, senzor, fotodioda, sluneční záření, svit