Klimatizace A/C (AC AirCondition)

Klimatizace ve vozidle zajišťuje ochlazení vzduchu přiváděného do kabiny. Vzduch je ochlazován ve výparníku a takto ochlazený je vháněn do kabiny.

Klimatizace (anglicky Air Condition, odtud také označení ovladačů „A/C“) můžeme rozdělit na automatické a s mechanickým ovládáním. Automatická klimatizace se sama stará o výměnu vzduchu a dodržování nastavené teploty v kabině vozu. Oproti tomu klimatizace s mechanickým ovládáním dodává pouze studený vzduch, regulace a případné mísení studeného a teplého vzduchu je na posádce. Základní princip, tedy ochlazování vzduchu v kabině vozu, je pro obě klimatizace stejný. Přiváděný vzduch může být čerstvý z okolí vozu, nebo může být ochlazován vzduch z kabiny (při zapnuté recirkulaci).

Chladicím médiem klimatizace v automobilech je plyn. Chladící médium funguje jako transportní prostředek pro odvod tepla. Od roku 1995 se smí používat pouze prostředek s označením R 134a. Tato látka je v kapalném skupenství bezbarvá jako voda, ve skupenství plynném je neviditelná. Je to vlastně chemické spojení fluoru, uhlíku a vodíku. Neobsahuje žádné atomy chloru jako dříve používané medium s označením R 12. Medium R 12 nepříznivě působilo na ozonovou vrstvu zemské atmosféry, proto bylo zakázáno.

Princip:

Princip klimatizace ve vozidle je jednoduchý a velmi podobný ledničce. Aby se kabina ochladila, musí z ní být odebráno teplo. K tomu je zapotřebí chladicí okruh, který se skládá z kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Popišme si celý oběh znázorněný na spodním obrázku.

1/ Kompresor nasává z nízkotlaké části plynný chladicí prostředek. Chladicí prostředek je kompresorem stlačován a vháněn do vysokotlaké větve klimatizačního systému. Jeho teplota se díky nárůstu tlaku zvýšila.

2/ Nyní chladicí prostředek prochází kondenzátorem, kde předává část získané tepelné energie okolnímu vzduchu. Přitom dojde je zkapalnění chladicího prostředku. Kondenzátor je vlastně druhý menší chladič, zpravidla namontovaný na chladiči motoru.

3/ Dále chladicí prostředek v kapalném stavu, pod vysokým tlakem a s nižší teplotou než pro stlačení kompresorem, prochází expanzním ventilem. Při průchodu expanzním ventilem se roztahuje a ztrácí svoji tepelnou energii, která byla spotřebována na skupenskou změnu v plyn.

4/ Chladicí prostředek v plynném stavu, s nízkou teplotou a s malým tlakem proudí do výparníku. Svým průchodem jej ochlazuje. Výparník je vlastně další chladič, přes který proudí čerstvý vzduch do kabiny vozu. Čerstvý vzduch je v něm ochlazován a dál vháněn do kabiny. Chladící prostředek je z výparníku nasáván kompresorem a tím se celý klimatizační oběh uzavírá.


Co jste možná nevěděli:

Jak zvýší klimatizace spotřebu?
Klimatizace zvyšuje spotřebu paliva, při ochlazování kabiny z venkovní teploty 31 °C na 22 °C v kabině může spotřeba krátkodobě stoupnout přibližně o 2,5 až 4 litry na 100 km. Tato vyšší spotřeba však trvá podle ADACu asi jen tři minuty. Udržení stanovené teploty si pak podle stylu jízdy vyžádá 0,76 až 2,11 litrů na 100 kilometrů. Německý autoklub ADAC také naměřil zvýšení spotřeby u malého Fordu Fiesta 1.4 při zapnuté klimatizaci a jízdě po městě více než o dva litry. Kdežto u výkonnějšího Audi A4 2.0 TDI s automatickou klimatizací climatronic byl nárůst spotřeby jen o 0,7 litru.

Tipy pro použití klimatizace:
Abyste snížili spotřebu paliva, nejdříve interiér důkladně vyvětrejte!

Před koncem cesty je dobré, dříve než auto zastaví, klimatizaci vypnout. Tím se ze systému dostane vlhkost, která by jinak mohla způsobovat nepříjemný zápach ve voze.

Klimatizace by měla každé dva roky projít kontrolou. Pokud klimatizace nefunguje, jak by měla a přestává chladit, pravděpodobně dochází náplň. Tu doplní servis.

Člověk nejlépe snáší teploty mezi 21 °C a 23 °C. Postupným vyrovnáváním teplot mezi kabinou a okolním prostředím před cílem cesty, předejdete teplotnímu šoku na organismus. Obecně se doporučuje snižovat teplotu ve vozidle o 4 až 5 °C.

Jak dlouho vydrží náplň do klimatizace?
Pokud není klimatizace delší dobu využívána (např. během zimního období), dochází v jejím systému k usazování mikroorganismů a bakterií, které pak se zvýšením teploty začnou bujet. To může být doprovázeno nepříjemným zápachem a vznikem plísní. Odborným zásahem servisu každé dva roky tomu lze předejít! Dezinfekci je dobré provádět častěji.

Údržba a servis klimatizace:
V dnešních automobilech je klimatizace téměř samozřejmá věc a jen málokdo ji věnuje pozornost. Když klimatizace funguje a chladí, většina řidičů se o ni nestará. Běžný motorista ani nepozná, že klimatizace začíná ztrácet na účinnosti. Náplň klimatizace, chladivo R-134a, totiž ze systému ubývá pomalu a i účinnost klesá pozvolna. Činnost klimatizace většinou zastaví až bezpečnostní systém, který vyhodnotí příliš velkou tlakovou ztrátu v systému.

Samotné ubývání chladiva nemusí být známkou špatné klimatizace. U nových automobilů s plně funkční klimatizací také dochází k úbytkům chladiva. Je to dáno velkými pracovními tlaky (cca 2MPa), také těsnění a hadice mohou být porézní.

Kontrolní interval klimatizace je u nových vozů po 4 letech a dále pak každé 2 roky. Kontrolu a údržbu klimatizace provádějí servisy pomocí speciálních zařízení. Automatický plnící přístroj nejdříve chladivo odsaje a zároveň vyčistí, pak klimatizaci vyvakuuje (tím se odstraní vlhkost) nakonec doplní zpět vyčištěné chladivo. Mechanik také zkontroluje těsnost systému a doplní kompresorový olej. Tento servis trvá zhruba 3 hodiny a stojí 700 – 1000 korun.

Proč a jak se provádí dezinfekce klimatizace?
Klimatizace je ideálním prostředím pro šíření chorobných zárodků, mikroorganismů a plísní, které vnikají do vozu a posádka je vdechuje. Nutí ji to ke kašlání a způsobuje další dýchací obtíže. Kvůli tomu je potřeba klimatizaci 1–2 do roka dezinfikovat. Pomocí dezinfekčního roztoku vháněného pod tlakem do klimatizačního systému jsou mikroorganismy odstraněny, celý zákrok není nějak složitý, trvá zhruba ½ hodiny a přijde na 400–500 Kč.

Jak poznáme, že klimatizace potřebuje dezinfekci?
Záleží na tom, jak často klimatizaci používáte. Pokud při zapnutí vnitřní cirkulace ucítíte po 5–10 minutách jakousi zatuchlinu, je něco v nepořádku.

 

Zdroj: